Moeten thuiswonende kinderen meebetalen aan het huishouden?

Geldzaken Het merendeel van de studenten blijft tegenwoordig thuis wonen. Is het redelijk om kostgeld te vragen, ook als u als ouder(s) voldoende vermogen bezit?

Illustratie Viola Lindner

Het is zeker redelijk om thuiswonende, studerende kinderen een bijdrage te vragen voor kost en inwoning. Sterker nog: dat is een belangrijk onderdeel van hun financiële opvoeding.

Meer dan de helft van de eerste en tweedejaars studenten woont nog bij hun ouders blijkt uit onderzoek van Kences, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting. Met een goede bijbaan – gemiddeld werken studenten zo’n 17 uur per week – kunnen ze relatief veel te besteden hebben aan luxeartikelen zoals kleding, uitgaan en vakanties. Zodra deze studenten wel het huis uit gaan, vallen de vaste lasten rauw op hun dak en is het moeilijk wennen aan een soberdere levensstijl.

Daarom is het advies van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) aan álle ouders, ongeacht de rijkdom van ouder en kind: laat kinderen op tijd de waarde van geld ervaren. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat kinderen die van hun ouders geleerd hebben met geld om te gaan later minder financiële problemen hebben zoals schulden of betalingsachterstanden. Zij kopen verstandiger en sparen vaker.

Lastig dilemma

Een goede leermethode is samen met uw kind een begroting voor het gezin te maken, adviseert Henriëtte Raap-Scheele van Wijzer in Geldzaken. „Wat kost het allemaal en waar gaan we dat geld vandaan halen? Dit dragen wij bij, dit betaal je zelf. Daar inzicht in krijgen is nog belangrijker dan specifiek kostgeld vragen.” Kijk samen naar het totaalplaatje, en dan zijn de meeste kinderen wel bereid bij te dragen.

Voor veel ouders voelt het echter raar en ongemakkelijk om geld te vragen aan hun kinderen, merkt Marion Weijers, adviseur bij het Nibud. Zij heeft vaak ouders aan de telefoon die twijfelen over het vragen van kostgeld. Met het nieuwe leenstelsel moeten studenten al veel meer lenen en dan zouden ze ook nog geld moeten afstaan aan hun ouders, dat is een lastig dilemma”, zegt Weijers.

Als het alleen om het leereffect gaat kun je er ook voor kiezen om wel kostgeld te vragen en dat geld vervolgens op een spaarrekening zetten voor het kind. Bijvoorbeeld om later een huis te kopen.

Lees ook de Geldzaken van vorige week: Ik ben tachtig, moet ik nu kopen of huren?

Anders ligt het als ouders zelf weinig geld hebben. Dan is kostgeld een noodzaak en is het meer dan redelijk om geld te vragen voor de extra kosten zoals boodschappen, gas, water en licht. Een thuiswonend kind met eigen inkomen kan ook consequenties hebben voor de huurtoeslag. Vraag in dat geval op z’n minst een vergoeding voor het misgelopen bedrag. Op de site van het Nibud kunt u berekenen wat voor uw situatie een redelijk bedrag is om te vragen.

Als kinderen er zelf niet over nadenken, kan het moeilijk zijn om het onderwerp aan te snijden. Hoe en wanneer voer je zo’n gesprek? „Begin er al over voordat een kind gaat studeren”, zegt Raap-Scheele van Wijzer in Geldzaken. Wanneer je achttien wordt veranderen je financiële verantwoordelijkheden, dat is volgens haar een natuurlijk moment. „Vanaf dan ben je bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor je zorgverzekering en mag je rood staan op je bankrekening.”