Coalitiekift in campagnetijd

De Haagse Stemming Over 47 dagen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Van eensgezindheid is in de vierpartijencoalitie weinig sprake: van internationale vraagstukken tot regeringsrapporten is er onenigheid. Alleen over Groningen is iedereen het opeens heel erg eens. En artsen voeren de druk op Pia Dijkstra op.

COALITIEKIFT I: Het lijkt soms alsof de coalitiepartijen hebben afgesproken het helemaal nergens over eens te zijn, behalve over dat wat in maanden zwoegen in het regeerakkoord is vastgelegd. En zelfs dat met tegenzin (de “meloen” van de dividendbelasting) of achteraf toch maar niet (vliegveld Lelystad). Gisteren vond vrijwel elke partij behalve zijn eigen VVD dat Halbe Zijlstra veel te voorzichtig is over het Turkse offensief tegen de Koerden in Noord-Syrië. CDA, D66 en ChristenUnie waren geërgerd. Zoals VVD, CDA en ChristenUnie dat vorige week waren over Zijlstra’s departementsgenoot Sigrid Kaag (D66) en haar Palestijnse hulp. Ook wat betreft de strafbaarheid van majesteitsschennis, die D66 wil afschaffen, is het één tegen de rest. Al hoeft dat een Kamermeerderheid niet in de weg te zitten. Deze tegenstellingen worden binnen de coalitie trouwens aangemoedigd. Kiezers weten en snappen dat partijen er verschillend over denken en mogen dat ook horen, zeker in campagnetijd.

COALITIEKIFT II: Het nieuws dat in de coalitie heel verschillend geïnterpreteerd zal worden, blijft komen. De Nederlandsche Bank (DNB) kwam gisteren met een rapport dat uitlegt waarom de economie groeit en winsten van bedrijven stijgen, terwijl de lonen achterblijven. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is de boosdoener: hoe meer zzp’ers en tijdelijke contracten, hoe groter de neerwaartse druk op de lonen, ook voor mensen in vaste dienst. Tegelijkertijd blijkt dat jonggehandicapten sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 sneller een baan vinden. Niet dankzij gemeenten, maar omdat hun werkloosheidsuitkering omlaag is gegaan. Zelfs het WODC-rapport dat uitlegde dat asielzoekers een buurt niet crimineler maken is in de coalitie niet onomstreden. “Het is maar hoe je het kleurt”, zegt VVD-Kamerlid Malik ‘Newt’ Azmani in De Telegraaf. Madeleine van Toorenburg (CDA) schuift het af op een gebrek aan aangiftes. Al speelt de journalistieke weergave hier natuurlijk ook een rol.

GASDEEMOED: Eensgezindheid lijkt er wel over Groningen. Onder minister Eric Wiebes wordt, zo belooft het kabinet, alles gedaan om Groningers met bevingsschade tegemoet te komen. Sterker nog, nadat vijf jaar niemand verantwoordelijkheid leek te willen nemen voor de scheuren in huizen, buitelen politici, Shell en de NAM nu over elkaar heen in deemoedigheid. De gaswinning zelf wil Wiebes, op advies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen, “zo snel mogelijk” terugschroeven van 21,6 naar 12 miljard kuub per jaar.

STOLPNIEUWS: Weer loopt een Haagse journalist over naar woordvoering voor de overheid. RTL-verslaggever Roel Geeraedts keerde in 2015 terug naar Den Haag na zijn correspondentschap in het Midden-Oosten, maar keert nu de journalistiek de rug toe en gaat aan de slag bij de Algemene Rekenkamer. Nog een opmerkelijke transfer: Bert Heuvelman, redacteur bij de EO, vervangt Jonathan van der Geer als woordvoerder bij de ChristenUnie.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag om 12.00 uur moet Pia Dijkstra met haar brief komen die de senaat geruststelt over de rol van nabestaanden bij het besluit of iemand al dan niet orgaandonor is. Artsenfederatie KNMG dringt erop aan dat Dijkstra “een duidelijke politieke keuze” maakt en deze niet afschuift op door artsen zelf te ontwikkelen protocollen. IC-artsen blijven erbij dat zij uiteindelijk altijd alleen in overleg met nabestaanden zullen handelen. De rechtsprekende tak van de Raad van State doet om 14.00 uitspraak in de zaak tegen het zonder referendum afschaffen van het referendum. De adviserende tak vond de redenering van het kabinet daarover eerder prima.

QUOTE VAN DE DAG:

“Er is geen onomstreden lijstje van onvrije landen te maken.”

Kars Veling, voorzitter van de commissie die partijfinanciering heeft geëvalueerd, legt minister Ollongren uit dat een verbod op buitenlandse giften zich niet kan beperken tot landen die het kabinet op een zwarte lijst zet.