Wiebes belooft Groningers eindelijk waar zij jaren op hoopten

De Haagse Stemming Over 48 dagen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

De Haagse Stemming

Wiebes lijkt het eindelijk goed te maken met de Groningers. De Kamer is vooral bezig met de woede op Shell. En het rapport over giften en subsidies aan politieke partijen bevat goed en slecht nieuws voor Wilders en zijn “malloten”.

STAATSGARANTIE: Het duurde bijna een jaar, maar gisteren kwam minister Eric Wiebes dan toch met de belofte dat de staat garant staat voor de bevingsschade in Groningen. Een onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade zal de scheuren beoordelen, waarna het Rijk zal betalen, beloofde hij in het provinciehuis van Groningen. Bewoners hoeven hun schade niet meer te bewijzen in (privaatrechtelijke) discussies met de NAM, maar kloppen bij de staat aan. Tegelijkertijd wordt bewijslast voor bevingsschade minder streng. De NAM zal nog steeds wel betalen, maar hoe dat gebeurt, “moet het kabinet regelen”, aldus Wiebes. Er liggen nog 14.000 schademeldingen op de plank.

Gaskraan: In de Tweede Kamer richt de woede zich op Shell. Vandaag is met spoed een hoorzitting georganiseerd over het nieuws dat het olieconcern zijn aansprakelijkheid voor de NAM heeft ingetrokken. De verklaring dat de reden puur boekhoudkundig is, gaat verloren in de opgelaaide storm van protest. Zowel Shell als de NAM moeten zich verantwoorden, vast ook voor de geheime gasdeal uit 1963 die het Dagblad van het Noorden publiceerde. Ook Wiebes wacht vandaag een nieuwe uitdaging. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen komt met het definitieve advies over de omvang van toekomstige gaswinning. Die zal vermoedelijk erg laag uitvallen.

RAPPORT I: Een nieuw rapport vandaag van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum bevestigt eerdere onderzoeken dat de aanwezigheid van een asielzoekerscentrum niet zorgt voor toename van criminaliteit in een buurt. Dat de criminaliteit rond azc’s hoog is, ligt aan de relatief zwakke buurten waar zij staan, schrijft het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Asielzoekers, vaak jonge mannen met een “zwakke sociaal-economische positie”, zijn wel vaker dan gemiddeld verdacht van criminaliteit, maar minder vaak dan Nederlanders met een vergelijkbare sociaal-economische en demografische achtergrond. Asielzoekers die weinig kans maken om in Nederland te mogen blijven, bijvoorbeeld Albanezen of Marokkanen, komen vaker met de politie in aanraking dan mensen die veel kans maken op een verblijfsvergunning, zoals Syriërs of Eritreeërs.

RAPPORT II: Vandaag komt ook de commissie die partijfinanciering tegen het licht houdt met haar bevindingen. Eén aanbeveling is zeker en wordt direct door het kabinet omarmd: buitenlandse donaties aan politieke partijen zullen aan banden worden gelegd. De commissie, onder leiding van oud-ChristenUnie-politicus Kars Veling, zou bovendien het maximale bedrag voor anonieme schernkingen, willen verlagen van 4.500 naar 2.500 euro, schrijft De Telegraaf. De vraag is of en hoe beide wijzigingen gehandhaafd zullen worden. Eerder toonde NRC aan dat de toezichthouder op partijgiften niet controleert wie de daadwerkelijke afzender van een schenking is. Het AD meldde vorig jaar al dat de commissie ook zou voorstellen partijen te subsidiëren op basis van hun zetelaantal in plaats van hun ledental. In tegenstelling tot het verbod op buitenlandse giften zou dit de ledenloze PVV ten goede komen.

DEBIELEN: Politiek columnist Tom-Jan Meeus memoreert naar aanleiding van alle gedoe rond de deelname van de PVV aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn eigen verslaggeving over die partij. Over één aspect vertelden zijn bronnen destijds allemaal hetzelfde: als partij was de PVV een farce. Wilders wantrouwde iedereen en kon amper delegeren. In de fractie circuleerden tientallen mails waarin Wilders PVV-Kamerleden “allemaal gekken” of “malloten” noemde. Nu zeggen PVV-Kamerleden datzelfde over lokale kandidaten van hun partij.

QUOTE VAN DE DAG:

“Ik ben zelf nogal een driftig mannetje”

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) zegt bij Jinek dat hij nog veel bozer was geweest dan de Groningers als hij een jaar op een besluit over geleden schade had moeten wachten.