Inval bij agrarisch bedrijf in Deurne vanwege mestfraude

Mestfraude Het Loonbedrijf Gebr. Nooijen verwerkt illegaal mest en begaat milieuovertredingen, zo bleek bij de inval. Het is de derde actie van de NVWA in korte tijd in de mestsector in het zuiden van het land.

Te veel mest is slecht voor het grond- en oppervlaktewater.
Te veel mest is slecht voor het grond- en oppervlaktewater. Foto iStock

In een onderzoek naar mestfraude hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie en een regionaal interventieteam woensdag een inval gedaan bij Loonbedrijf Gebr. Nooijen in Deurne. Daarbij is geconstateerd dat het bedrijf illegaal mest verwerkt en milieuovertredingen begaat. Bij de inval zijn mestmonsters meegenomen en is de boekhouding en administratie van de onderneming doorzocht.

De NVWA werkte bij de actie op de twee bedrijventerreinen van Nooijen samen met het Peelland Interventie Team, een handhavingsorganisatie van zes gemeenten in de regio.

Het is de derde actie van de NVWA in korte tijd in de mestsector in het zuiden van het land. Begin oktober 2017 werden vijf mensen aangehouden wegens mestfraude bij Loon- en Grondverzetbedrijf W. Arts in Stevensbeek. Eind oktober volgden invallen bij de biovergister en het hoofdkantoor van de Bela Group in Ysselsteyn en Venlo.

De invallen in Deurne komen nadat NRC eind 2017 publiceerde over de grootschalige en georganiseerde mestfraude in de regio. Uit het onderzoek van de krant bleek onder meer dat de gemeente Deurne al sinds oktober 2016 wist van de illegale mestverwerking bij Nooijen, maar sindsdien geen actie ondernam. De gemeente zegt in een reactie dat de voorbereidingen voor de actie van vandaag nu eenmaal lang duurden.

Lees ook het uitgebreide onderzoeksverhaal: Het Mestcomplot

‘Bekende’ van de NVWA

Nooijen was al bekend bij de NVWA. Het bedrijf kreeg in november 2015 een sanctie omdat het mestmonsters zou manipuleren. Bij het manipuleren van mestmonsters worden de gehaltes fosfaat en stikstof in de mest op papier verhoogd om te doen alsof vruchtbare mest wordt afgevoerd, terwijl die in werkelijkheid op het land wordt uitgereden. Dit scheelt kosten voor de boer en is goed voor de gewassen, maar in hoge concentraties zijn die stoffen slecht voor het grond- en oppervlaktewater.

Transporten van Nooijen moesten als gevolg hiervan voortaan vooraf aangemeld worden bij de NVWA. Deze ‘voorafmeldplicht’ werd in kort geding bij College van Beroep voor het bedrijfsleven met succes aangevochten door het mestbedrijf. De rechter sprak zich niet uit over de verdenking, enkel over de gevoerde procedure, die klopte niet.

Nooijen wil niet reageren op de inval. Tegenover NRC zei een van de eigenaren eerder: „Bij deze wil ik laten weten dat: wij geen illegale mestverwerking hebben, wij geen mestfraude plegen, wij hebben niet gemanipuleerd met mestmonsters.”

Georganiseerde criminaliteit

In het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 is volgens de politie bij mestfraude sprake van georganiseerde criminaliteit. Volgens dit rapport is het, ondanks maatregelen van de overheid, relatief eenvoudig om te frauderen en is het lastig en arbeidsintensief om mestfraude te ontdekken.

De conclusies van het politierapport sluiten aan bij de uitkomst van het onderzoek van NRC eind vorig jaar. Daaruit bleek dat mesthandelaren in het zuidoosten van het land samenspannen met veehouders, mestverwerkers en mesttransporteurs. De fraudeurs worden bovendien gefacilliteerd door onder meer adviseurs en de Rabobank. Van de 56 door NRC onderzochte bedrijven in de mestsector bleken er 36 (64 procent) te zijn beboet, verdacht, of veroordeeld door de NVWA of door het Openbaar Ministerie.

Met de mestafzet in Nederland was in 2015 zo’n half miljard euro gemoeid.

NRC bracht de beboete, verdachte en veroordeelde mestbedrijven in kaart.