Toezicht

AFM in beroep om vernietiging boetes voor EY en PwC

Toezichthouder AFM gaat in beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter van afgelopen december. Die vernietigde de boetes die de AFM accountants EY en PwC in 2016 oplegde vanwege het schenden van de zorgplicht. Dat heeft de AFM woensdagmiddag bekendgemaakt. De rechter legde in december een bom onder de wijze waarop de AFM toezicht houdt op accountants: door de wettelijke zorgplicht van accountancybureaus als haakje te gebruiken om fouten van hun individuele accountants te bestraffen. De rechter stelde in december dat schending van de zorgplicht niet enkel kan worden vastgesteld door te kijken of individuele accountants hun controlewerk goed uitvoeren bij bedrijven. AFM zegt in beroep te gaan omdat die uitspraak consequenties heeft voor het handhavingskader in Nederland. (NRC)

    • Camil Driessen