Shell en NAM: ‘staan borg voor schade’

Gronings gasgebied

Shell en NAM hebben dinsdag de buitenwereld verzekerd borg te staan voor hun deel van de vergoeding van de aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in Groningen. De bedrijven trachten een eind te maken aan de kritiek en onzekerheid na berichten over het intrekken van de aansprakelijkheid van Shell jegens dochter NAM afgelopen weekeinde. Aan Shells bewering dat die intrekking om boekhoudkundige reden was, werd breed getwijfeld. Omdat NAM (50 procent Shell en 50 procent ExxonMobil) inmiddels een eigen jaarverslag heeft, werd de zogeheten 403-aansprakelijkheidsverklaring voor het winningsbedrijf zijn ingetrokken.

Shell heeft nu de garantie gegeven dat het dochterbedrijf NAM blijft steunen bij het afhandelen van de Groningse bevingsschades. Het olieconcern stelt „als aandeelhouder alles wat in zijn vermogen ligt te blijven doen om de NAM te steunen bij het nakomen van haar verplichtingen en is uiteraard bereid daarvoor garanties af te geven”. De verdeling van de schadevergoeding is nog onderdeel van besprekingen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Donderdag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de ‘betaalcapaciteit’ van de NAM, waarvoor de drie betrokken bedrijven zijn uitgenodigd.

Shell meldde dinsdag ook dat de NAM voorlopig geen dividend uitkeert aan aandeelhouders van Shell en ExxonMobil. Het geld wordt gereserveerd voor het vergoeden van schades aan gedupeerden. In 2016 werd bijna 470 miljoen euro dividend uitgekeerd. Het winningsbedrijf meldde zelf dinsdag financieel robuust te zijn. De NAM zegt te beschikken over een betalingscapaciteit van 4,3 miljard euro. Samen met het staatsbedrijf EBN, dat ook een deel van de schade vergoedt, zou dit neerkomen op een bedrag van 12 miljard voor de komende vijf jaar. Dat komt volgens de NAM boven op de 3 tot 6 miljard euro waarmee al rekening is gehouden.

Stress door bevingen pagina 10-11