Opinie

Jammer dat Yantai niet doorgaat

Onderwijs De plannen voor een Gronings-Chinese campus in Yantai gaan niet door. Veel studenten hadden zich juist op Yantai verheugd, schrijven Wiebe Dam en Zeger Glas van een grote studentenfractie in de Universiteitsraad.

De mist trekt over Yantai. AP Chu Yang

De drie jaar durende discussie over de branch campus in Yantai is de laatste dagen in een stroomversnelling gekomen. Toen binnenskamers duidelijk werd dat er bij een eventuele stemming geen meerderheid gehaald kon worden, hebben wij en enkele andere aangedrongen om toch in overleg te blijven. Helaas bleek de moeite tevergeefs. Als enige studentenpartij die zich achter het plan heeft geschaard heerst bij ons dan ook teleurstelling.

De universiteit heeft de kans om een stap vooruit te zetten niet gekregen, en is in plaats daarvan gedwongen om twee stappen terug te doen. Gedurende de afgelopen drie jaar hebben wij als partij altijd geprobeerd om de plannen over een eventuele branch campus kritisch maar positief te benaderen. Ook realiseren wij ons dat iedereen aan de RUG uiteindelijk het beste met de universiteit voor heeft. Dat geldt zowel voor het College van Bestuur als voor het ambtelijk bureau en alle leden van de Universiteitsraad. Maar wij zagen vooral kansen waar anderen risico’s zagen.

De RUG stond op het punt om aan een innovatief en uitdagend project te beginnen, waar zowel student als staf van had kunnen profiteren. De door China aangeboden faciliteiten en onderzoeksbeurzen gaven ons de mogelijkheid om onze onderzoeken te verbreden en te verdiepen. Het project had ons geholpen om de stap maken van een internationaal georiënteerde universiteit naar een internationaal gerenommeerde universiteit, waarbij de positie van de RUG binnen de academische wereld nog meer verbeterd zou kunnen worden.

Studentencultuur in China

We zouden als universiteit nog aantrekkelijker worden met een betere staf. Voor iedereen aan de RUG zou de onderwijskwaliteit toenemen. De Groninger studenten wordt ook de unieke kans ontnomen om bij te dragen aan een compleet nieuwe studentencultuur. Het zou voor studenten niet alleen mogelijk zijn om zich academisch te ontwikkelen in de universiteit Groningen Yantai door middel van studentassistentschappen, uitwisselingsprogramma’s en stages maar ook door extracurriculaire activiteiten. Ook buiten de academische bubbel moest er in Yantai een studentencultuur worden opgebouwd. RUG-studenten hadden hier via onder andere studieverenigingen, studentenverenigingen en sportclubs een directe bijdrage aan kunnen leveren.

Wij hebben er de afgelopen maanden alles aan gedaan om de studenten en de universiteit als geheel deze kans te bieden. Dit mocht niet baten. Wij hopen nog dat we de komende weken in gesprek kunnen gaan met de universiteit, de Chinese partners en onze collega’s uit de Universiteitsraad om samen tot een compromis te komen. Het originele plan is dan misschien van tafel, maar wij geloven nog steeds dat een ambitieuze samenwerking met Yantai de universiteit en haar studenten ontzettend veel kan bieden.

Wiebe Dam en Zeger Glas
Universiteitsraad Leden Studenten Organisatie Groningen, een grote fractie in de Universiteitsraad (SOG)