Brieven

Brieven 31/1/2018

Asielzoekers

Israël, wees solidair

De zesendertig overlevenden van de Holocaust die in Israël wonen, hebben in een open brief premier Netanyahu dringend verzocht het plan niet uit te voeren om de 38.000 asielzoekers het land uit te zetten (Hoe kan juist Israël asielzoekers uitzetten? 30/1).

De holocaustoverlevenden herinneren de premier aan de redding van de Vietnamese bootvluchtelingen door Menachem Begin in 1977. Hij verleende hen vrije vestiging in Israël.

De zesendertig schreven onder meer: „De staat Israël onder uw regering heeft zich ten doel gesteld de wereld te wijzen op de lessen van de Holocaust. Stop daarom de uitvoering van het plan. Alleen u heeft de mogelijkheid om een historische beslissing te nemen en de wereld te tonen dat de staat Israël niet toestaat dat mensen die nu onder uw bescherming zijn, gemarteld worden en moeten lijden.”

Als Nederlandse holocaustoverlevende verklaar ik me volkomen solidair met de 36 overlevenden in Israël en roep iedereen waar ter wereld ook, op de Israëlische regering dringend te verzoeken de plannen om de 38.000 Afrikaanse vluchtelingen Israël uit te zetten, niet uit te voeren.

Amsterdam

Babyfabriek

Een biologisch gegeven

Een tweetal opmerkingen over Geboren in de babyfabriek (27/1). Allereerst is het een gegeven dat de sterke binding van de moeder aan haar voldragen nakomelingen zowel bij zoogdieren als bij de mens evolutionair bepaald is. Het dient tot bescherming en behoud van de soort. Om een placentafabriek te creëren en de zwangerschap volledig in het laboratorium te laten plaats vinden onder het motto „Het past bij het streven naar gelijke rechten voor vrouwen, omdat een zwangerschap een inbreuk is op het leven van vrouwen is’’ negeert dit harde biologische gegeven volkomen. Het is meer een idee voor de dystopische roman Brave New World dan dat het ethisch aanvaardbaar is. Ten tweede ontbreekt in de tabel ‘Geschiedenis van sleutelen aan de voortplanting’ de naam van Gerard Zeilmaker, die de pionier was bij de introductie van ivf in ons land en van wie Jacques Cohen het vak geleerd heeft aan de Medische Faculteit in Rotterdam.

Donorwet

Noem álle feiten

Iedereen is wat mij betreft vrij om te kiezen voor orgaandonatie of niet. Maar het gesprek over hersendood en de nieuwe (voorgestelde) wet op de orgaandonatie staan misschien formeel los van elkaar, maar ze hebben natuurlijk alles met elkaar te maken (Vechten tegen de vervuiling van het donordebat, 29/1).

Als een potentiële donor een afweging moet maken tussen ja of nee is het van belang dat hij over alle feiten wordt geïnformeerd. Iemand die hersendood is (verklaard), heeft een kloppend hart, warm lichaam en vele functies werken nog. Die patiënt is nog niet dood maar (dus) hersendood verklaard. Impliciet nemen we dus aan dat, als wij geen hersenactiviteit meer meten, iemand er ook niet meer is. Alleen fysiek is dat al een misverstand. Voor orgaandonatie is er behoefte aan lévende organen en die komen ten enenmale niet uit een dood lichaam.

Iedereen mag zelf beslissen of hij orgaandonor wil zijn of niet maar wel vanuit een voorlichting van de overheid waarin álle feiten worden genoemd. Eén daarvan is dat een donor met een warm kloppend hart de operatietafel opgaat, onder narcose wordt gebracht en ná donatie pas definitief sterft. Dat zijn feiten en kunnen gewoon worden verteld.

Diever

Correcties/aanvullingen

Hygge

In het artikel Ook Nederland heeft nu een internationale lifestyle-trend: niksen (26/1, p. 3) wordt gesproken over de Zweedse trends Hygge en Lagom. Hygge komt echter uit Denemarken.

Speciale bril

In het artikel Toch werken dankzij een exoskelet (30/1, p. E7) stond vermeld dat een speciale AR-bril 13.000 euro kost. Dit moet 3.500 euro zijn en wordt een HoloLens genoemd.

    • Nico de Both
    • M. Ferares
    • Jos Verheul