Opinie

    • Marc van Oostendorp
Verengelsing

Het is een kwestie van vraag en aanbod

Foto iStock

Fijn dat Bas Heijne pleitte voor een zakelijk debat over de verengelsing van het hoger onderwijs (Koester het Nederlands, 27/1). Helaas zag hij daarbij één ding over het hoofd: dat de hang naar het Engels niet slechts een rare modegril is, maar minstens evenzeer een teken hoe de universiteit gevoelig is voor dezelfde zaken als wij allemaal.

Het Engels heeft op vrijwel alle Nederlanders een bijna onweerstaanbare aantrekkingskracht. Het is zeker niet alleen een taal voor de elite. Er is bijvoorbeeld geen politicus die zo vaak in het Engels twittert als Wilders, terwijl die zich er juist op laat voorstaan op te komen voor ‘het volk’. Ook onze populaire cultuur is ermee doordrenkt, van literatuur tot kindernamen. Wat er op de universiteiten gebeurt, kun je alleen in die context zien. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Het is ook de reden waarom tweetalige vwo’s en basisscholen steeds populairder worden. Dat het Engels van voormalige leerlingen van het tweetalig vwo uiteindelijk helemaal niet zoveel beter is dan dat van hun eentalige klasgenoten, is daarbij kennelijk van minder belang. Het is daarom lastig om de verengelsing van de universiteit zomaar te stoppen. Ondertussen blijft de door Heijne gewenste discussie nodig, maar hij moet breder worden gevoerd.


hoogleraar Nederlands en academische communicatie, Radboud Universiteit Nijmegen.
    • Marc van Oostendorp