Participatiewet

CBS: gemeenten negeren taaleis bijstandsontvangers

Gemeenten controleren niet of bijstandsontvangers de Nederlandse taal spreken of leren, blijkt uit onderzoek van het CBS. Sinds 2016 zijn personen die bijstand ontvangen verplicht de taal te leren, gemeenten moeten toezien of deze „inspanningsverplichting” wordt nageleefd. Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark (VVD) wil met de gemeenten om tafel „om afspraken te maken over een betere uitvoering van de wet”. In 2016 werd de taaleis opgenomen in de Participatiewet, die er onder meer voor moest zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders aan het werk gingen. Personen die een uitkering aanvragen moeten sinds de invoering van de eis bewijzen dat zij zich „inspannen” om de Nederlandse taal te leren. Als zij dit niet doen, kan hun uitkering worden verlaagd en stopgezet. Dat is nog nooit gebeurd. (NRC)

    • Floor Bouma