RUG wijst Groningse campus in China af

De universiteitsraad steunt geen campus van de Rijksuniversiteit Groningen in het Chinese Yantai. ‘Het college van bestuur benadrukte altijd eenzijdig de positieve kanten.’

De Rijksuniversiteit Groningen.
De Rijksuniversiteit Groningen. Foto Remko de Waal

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ziet af van het voornemen om op kosten van Chinese overheden een Groningse campus in de Chinese stad Yantai te vestigen. „Het College van Bestuur betreurt dit maar ziet onvoldoende draagvlak bij de Universiteitsraad voor deze aanvraag (bij het ministerie van OCW)”, meldde het college maandag in een persbericht.

Er waren zorgen over de academische vrijheid, maar ook over de gebrekkige informatievoorziening en de financiële risico’s, zeggen betrokkenen desgevraagd.

Tegenslag voor koning

Het is een tegenslag voor Koning Willem-Alexander die volgende week met koningin Máxima de Chinese president Xi bezoekt. In 2015 was de koning met de Chinese president Xi aanwezig bij het tekenen van de overeenkomst tot vestiging van een Groningse campus in Yantai in samenwerking met de China Agricultural University. In Yantai zouden Chinese studenten een Groningse universitaire titel kunnen halen zonder naar Groningen te hoeven gaan.

Collegevoorzitter Sibrand Poppema overlegt nog met de universiteitsraad en de faculteiten of andere vormen van samenwerking in Yantai mogelijk zijn.

De afgelopen drie jaar is de kritiek op het Yantai-plan alleen maar gegroeid. Vorige week maakte een meerderheid van de universiteitsraad duidelijk dat ze tegen zouden stemmen. „We hebben nu voldoende informatie dat we ons een mening kunnen vormen”, zegt Olaf Scholten, hoogleraar natuurkunde, lid van de personeelsfractie en van de Yantaiwerkgroep in de Universiteitsraad.

Academische vrijheid

Afgelopen maand zette onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) de discussie over de nieuwe campus op scherp. „Gezien het belang dat ik hecht aan de academische vrijheid, zal ik daar bij de beoordeling van een aanvraag niet lichtvoetig mee omgaan”, schreef ze de Kamer naar aanleiding van een bericht dat de president van de universiteit tevens partijsecretaris zou zijn.

Maar de academische vrijheid was niet de enige zorg. Docenten bij buitenlandse universiteiten die dergelijke Yantai-filialen in China hebben gevestigd, zoals New York University, zeggen tot nu toe weinig problemen en grote vrijheid te hebben in het onderwijs. Volgens een rapport van de Amerikaanse rekenkamer uit 2016 zijn campussen die losstaan van de deelnemende Chinese universiteit redelijk vrij.

Lees ook: Gaan alle Groningse talenten straks in Yantai aan de slag?

Volgens hoogleraar Scholten was de communicatie tussen de universiteitsraad en het Groningse college van bestuur niet goed. „De informatie die we kregen was incompleet”, zegt hij. „Het college van bestuur benadrukte altijd eenzijdig de positieve kanten. Maar er waren inherente problemen met de plannen”.

Financiële gat

Scholtens faculteit natuurkunde had het plan voor een filiaal in Yantai al goedgekeurd. „Maar de universiteitsraad kijkt of het geheel klopt en kijkt of de onderneming in Yantai kan draaien”, zegt hij. En daar ontbrak nog veel aan. „Stel dat de vergoeding uit China stopt, hoe groot is het financiële gat dan?”. Er waren ook zorgen over de werkdruk van het personeel dat met Yantai moest coördineren.

Henk-Jan Wondergem, voorzitter van een grote studentenfractie Lijst Calimero, ziet niet de toegevoegde waarde in voor een filiaal in Yantai. Jasper Been van de studentenfractie Dag: „Ze willen daar publiceren onder het stempel van de RUG en dat zou goed zijn voor de ranking. Dat is een foute manier om onderzoek en onderwijs te beoordelen.”