‘Geef corporaties rol bij creëren middenhuurhuizen’

woningmarkt

Er ontstaat de komende tien jaar een tekort aan 200.000 middenhuurwoningen. Een rapport met aanbevelingen moet een oplossing bieden.

Woningcorporaties moeten de komende jaren met marktpartijen een belangrijke rol gaan spelen bij het oplossen van het tekort van het aantal middenhuurwoningen (700-1.000 euro) . Dat adviseert de oud-burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel deze maandag in het eindrapport van de Samenwerkingstafel middenhuur die hij leidde.

Het pleidooi van Van Gijzel komt nadat de politiek de corporaties de laatste jaren dwong terug te gaan naar hun kerntaak: sociale woningbouw. In het regeerakkoord staat ook dat „het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen de kerntaak van corporaties blijft”.

Van Gijzel zat een jaar lang met onder meer gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en corporaties om tafel om te praten over de problematiek rond middenhuurwoningen. De relatie tussen de partijen kenmerkte zich volgens hem in het begin door „gestold wantrouwen”, maar inmiddels is „meer begrip ontstaan voor elkaars positie en konden afspraken worden gemaakt”, schrijft hij.

Volgens cijfers van de makelaarsvereniging NVM zijn er de komende tien jaar 200.000 middenhuurwoningen te weinig. Van Gijzel noemt deze schatting tegenover NRC aan de voorzichtige kant. Van Gijzel: „Rijkssubsidies zoals de huursubsidie in de sociale sector en de hypotheekrenteaftrek in de koopsector hebben gezorgd voor een onevenwichtige woningmarkt, met een grote sociale huursector en een grote koopsector, en weinig daartussen. De markt is niet in staat dat zelf te repareren.” Hij overhandigt zijn rapport maandagmiddag aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66).

Van Gijzel pleit voor een gelijk speelveld voor woningcorporaties om middenhuurwoningen te realiseren. Nu is er nog sprake van een voorrangspositie voor beleggers en ontwikkelaars. Ook moeten corporaties in ruil voor de mogelijkheid kleine woningen bij te bouwen een deel van hun grotere woningen beschikbaar stellen voor middenhuur. Van Gijzel vindt het „prima als corporaties op de vrije markt actief zijn, als ze dat maar niet doen met geld dat ze in de sociale sector verdienen”.

Daarnaast pleit Van Gijzel onder meer voor meer ondersteuning vanuit het Rijk voor gemeenten, die volgens hem over te weinig kennis van woonbeleid beschikken. „Gemeenten moeten niet bang zijn iets uit te besteden. Een woonvisie ontwikkelen doe je misschien eens in de 3 of 4 jaar. Waarom zou je daar een permanente dienst voor nodig hebben?”

    • Sam de Voogt
    • Pim van den Dool