‘Flop dreigt met digitale rechtspraak’

Brandbrief De digitalisering van de rechtspraak blijkt een veelvoud te kosten van wat de bedoeling was.

Gemoderniseerde zittingszaal in het Paleis van Justitie in Arnhem.
Gemoderniseerde zittingszaal in het Paleis van Justitie in Arnhem. Foto LEX VAN LIESHOUT/ANP

De digitalisering van de rechtspraak dreigt te mislukken. Dat vreest de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Raad voor de Rechtspraak. Een brandbrief waarin hij deze zorgen uit, gericht aan de voorzitter van de Raad die belast is met de organisatie van de rechterlijke macht, is in handen van NRC.

Het project, dat digitaal procederen mogelijk moet maken, is vertraagd en veel duurder dan gepland. In 2012 werden de kosten nog op 7 miljoen euro geschat, inmiddels is er 200 miljoen euro aan uitgegeven. Ook is pas 5 procent ervan gerealiseerd.

In de brief schrijft de ondernemingsraad „zeer kritisch en bezorgd” te zijn over het project. De raad pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de digitalisering van de rechterlijke macht.

Het digitaliseringsproject, Kwaliteit en Innovatie (KEI) genaamd, had dit jaar klaar moeten zijn. Dat is inmiddels bijgesteld tot op z’n vroegst 2020.

Geen papieren dossiers meer

Door het digitale procederen moeten rechtszaken „begrijpelijker en sneller” worden, vindt de Raad van de Rechtspraak, dat het bestuur vormt van de rechtsprekende organisaties in Nederland. Rechters en advocaten moeten alle documenten van een zaak digitaal kunnen bekijken, waarmee een einde komt aan de papieren dossiers – die soms tienduizenden pagina’s dik zijn. De digitalisering zou bovendien moeten leiden tot een bezuiniging. Bij aanvang van het project werd er gedacht aan 54 miljoen euro per jaar.

Maar ruim vijf jaar nadat er met het project werd begonnen, nemen de kosten toe en werkt maar een klein deel „naar behoren”, blijkt volgens de ondernemingsraad uit een recent gesprek met de Raad voor de Rechtspraak. Dit jaar is nog eens minstens 20 miljoen euro extra nodig om verdere vertraging te beperken, bleek begin januari in een voortgangsrapportage. Door geldgebrek zijn de contracten van zestig extern ingehuurde ict-deskundigen niet verlengd. Volgens een woordvoerder van de Raad is de invoering daardoor verder vertraagd.

Extra kosten voor de jaren daarna kan de Raad voor de Rechtspraak niet zelf betalen. De Raad heeft sinds vorig jaar een negatief eigen vermogen en is volgens een woordvoerder in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid over verdere financiering van het digitaliseringsproject.

Wensdenken

De hogere kosten ontstaan volgens de woordvoerder doordat digitalisering „complexer blijkt dan gedacht”. De inschatting van het werk zou bij aanvang van het project „incompleet en te optimistisch” zijn geweest, schreef de Raad al in het voortgangsrapport.

Door de vertragingen en extra kosten vreest de ondernemingsraad dat „het draagvlak onder de medewerkers (verder) dreigt af te brokkelen”. Daarmee nemen de „afbreukrisico’s voor een vervolg van de digitalisering alleen maar toe”.

In zijn brief verwijst de ondernemingsraad ook naar het rapport van de commissie-Elias, de parlementaire onderzoekscommissie die tussen 2012 en 2014 onderzoek deed naar grote ict-projecten van de overheid. Het rapport wijst op het verschil tussen een papieren werkelijkheid en de praktische realiteit, gevoed door wensdenken over het moeten slagen van een project. Openheid en transparantie moeten het uitgangspunt zijn, schrijft dat rapport.

Hiervan is bij de digitalisering van de rechtspraak volgens de ondernemingsraad te weinig sprake. Ook wordt het project volgens de COR „vooral vanuit een optimistisch perspectief bezien”.

Lees ook: De digitalisering van de rechtspraak is uitgesteld. Voor Matthieu Verhoeven in de Togacolumn, een bericht ‘dat je wist dat zou komen’.