Facebookgebruik onder jongeren daalt

Het Facebookgebruik in andere leeftijdscategorieën steeg niet, waardoor voor het eerst het gebruik van het platform in Nederland stagneert.

Foto Roos Koole/ANP

Jongeren zitten steeds minder vaak op Facebook. Waar in 2017 nog 80 procent van de 15- tot 19-jarigen aangaf het platform het afgelopen jaar ten minste één keer gebruikt te hebben, is dat in 2018 nog 72 procent. Het Facebookgebruik in andere leeftijdscategorieën steeg niet, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar sociale media van onderzoeksbureau Newcom. Het is voor het eerst dat het gebruik van Facebook in Nederland stagneert.

Het dagelijkse Facebookgebruik onder mensen van 15 tot 19 jaar daalde van 54 naar 43 procent, onder 20- tot 39-jarigen daalde dat van 70 naar 67 procent. Ook het dagelijkse gebruik van Facebook onder alle Nederlanders daalde in relatieve zin.

‘Onomstotelijk’

Vorig jaar daalde het Facebookgebruik al onder jongeren. Maar dit keer is het “onomstotelijk” zegt onderzoeker Neil van der Veer: “Pas na meerdere jaren van daling, kun je als onderzoeker spreken van een trend.”

Voor zijn cijfers nam Newcom een steekproef van ruim 6.700 respondenten. Zij zijn representatief voor de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, aldus Newcom, dat het onderzoek sinds 2010 uitvoert.

YouTube, Snapchat en Instagram halen Facebook in

Het populairste sociale medium is WhatsApp. 11,5 miljoen Nederlanders maken daarvan gebruik, van wie 8,3 miljoen dagelijks. Nederland telt 10,8 miljoen Facebook-gebruikers, van wie 7,6 miljoen dagelijkse gebruikers. Instagram groeide het sterkst van alle platformen, naar 4,1 miljoen gebruikers:

Onder de 15- tot 19-jarigen haalde Instagram Facebook in wat betreft het aantal dagelijkse gebruikers. Ook Snapchat en YouTube worden door die leeftijdsgroep nu voor het eerst vaker dagelijks gebruikt dan Facebook. Facebook komt daarmee op de vijfde plek:

Onder 20- tot 39-jarigen en onder 40- tot 64-jarigen is Facebook na WhatsApp wel het populairste platform en onder 65-plussers zelfs populairder dan WhatsApp. Van der Veer: “Ouderen zitten vooral op sociale media omdat hun kinderen erop zitten. Als die weggaan, heb je er als ouder ook weinig meer te zoeken.”

Jongeren voelen zich niet thuis op Facebook

De reden waarom jongeren geen Facebook meer gebruiken is tweeledig, zegt Van der Veer: “Aan de ene kant zijn het sociale motieven. Ze voelen zich er niet meer thuis of er zitten te veel mensen op waarmee ze zich niet mee kunnen identificeren. Aan de andere kant bieden Instagram en Snapchat voldoende alternatief.”

Van de jongeren die geen Facebook gebruiken doet 31 procent dat omdat er te veel mensen op zitten waar ze “niks mee hebben”, 30 procent voelt zich er niet thuis, een kwart “levert het te weinig op”.

Facebook houdt ook informatie bij over mensen die juist géén Facebook gebruiken. Lees ook: Hoe ontsnap je aan Facebooks superadresboek?

Hoewel we massaal op sociale media zitten, is het vertrouwen erin nog altijd laag. Tweederde maakt zich zorgen over de doorverkoop van gegevens en ruim de helft weet niet of sociale media te vertrouwen zijn. Bijna eenvijfde van de respondenten geeft aan wel veel vertrouwen te hebben in sociale media. Die aantallen zijn vergelijkbaar met een jaar eerder.