Wervingscampagne

College: reclametekst in Londen over de lage huren in Amsterdam is ‘ongelukkig gekozen’

„Als je je realiseert dat de huur maandelijks is, niet wekelijks.” Posters met die tekst hingen afgelopen mei en december door Londen. Door de relatief lagere huren te promoten, probeerde Amsterdam Inbusiness, een afsplitsing van Amsterdam Marketing, expats te trekken. Dit tot frustratie van oppositiepartijen in de raad: volgens hen is het zeer ongepast om – terwijl in Amsterdam woningnood heerst – in het buitenland te adverteren met voordelige huurprijzen. De SP, GroenLinks en de PvdA stelden eind vorig jaar schriftelijke vragen, deze week gaf het college in de beantwoording toe dat de tekst over lage huren „ongelukkig gekozen” was.

   Uit de antwoorden van het college blijkt dat voormalig wethouder van Economie Kajsa Ollongren betrokken was bij de totstandkoming van de posters. Het doel erachter was, zo zegt het college nu, om meer internationale bedrijven naar de metropoolregio Amsterdam te trekken. Op de vraag of het college van plan is Amsterdam Marketing aan te spreken op de ongepaste teksten, beantwoordt het college ontkennend. De campagne bestond uit vijf verschillende posters waaronder, zo zegt het college, ook een aantal „mooie teksten”.