Brieven

Brieven 27/1/2018

Onderwijs (1)

Wet biedt uitkomst

In de discussie over het gebruik van Engels in het hoger onderwijs (Vaarwel McUniversity, 20/1 ), mis ik iets. Mijns inziens kunnen docenten en studenten zich beroepen op de wet. Artikel 7.2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek: „Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands.” In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd. Volgens voorwaarden, waaronder dat er een vastgestelde gedragscode moet zijn. En, artikel 1.3 lid 5: „...De instellingen richten zich in het kader van hun werkzaamheden op het gebied van het onderwijs wat betreft Nederlandstalige studenten mede op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.”

Onderwijs (2)

Onafhankelijkheid

Een ‘feest’ der herkenning kan ik het niet noemen, maar de ervaringen van (ex-)academici Runia en Verheggen zijn mij niet vreemd (Liever de smeerput dan de universiteit, 25/1). De auteurs beschrijven treffend de neiging van academische bestuurders om volgzaam te reageren op steeds beklemmender eisen van beleidsmakers en studenten, resulterend in bureaucratische keurslijven en een topdown bestuurlijk klimaat.

Deze ontwikkelingen signaleren een fundamenteel wantrouwen in de capaciteiten van onze academici – die in veel domeinen (vooralsnog) tot de internationale voorhoede behoren. Mijn hoop is dat universitaire bestuurders het heft weer in eigen handen durven te nemen, en samen met de vele getalenteerde academici die ons land rijk is, academische onafhankelijkheid gaan herwaarderen als leidraad.

Dit is een voorwaarde om academische kapitaalvernietiging tegen te gaan, waarbij gepassioneerde maar gedesillusioneerde kenniswerkers in het kielzog van Verheggen en Runia hun inspiratie en inkomsten elders zoeken.

Tegelijkertijd worden we veel aantrekkelijker voor onze studenten als we de expertise die we in huis hebben zorgvuldiger gaan koesteren, door een klimaat te creëren waar kritische analyse en onafhankelijk denken weer voorop staan. Dergelijke credo’s behoren dan niet alleen tot mooie verkooppraatjes, maar vormen dan ook daadwerkelijk de kern van wat de universiteit faciliteert bij haar studenten, èn haar academische werknemers.


Universitair docent (met burnout)

Corruptie voetbal

Belasting duiken

Hoe lang laten we de voetballers rennen voor belastingplicht? Ik las een artikel over Messi: niet over zijn voetbalkwaliteiten, maar over zijn betrokkenheid bij belastingontduiking (FC Barcelona betaalde Messi extra salaris via liefdadigheidsstichting, 13/1). Het is niet de eerste keer dat de financiën van Messi in opspraak zijn. Hij is in 2016 samen met zijn vader veroordeeld voor belastingontduiking. Nu blijkt dat FC Barcelona hem heeft geholpen de boete te betalen.

Voor mij gaat het zo steeds meer voelen alsof ook clubs en spelers zich betrekken in de corruptie van de voetbalwereld, terwijl ze daar juist vanaf willen komen.

Ik vind het raar dat de best-betaalde voetballers vaak in opspraak komen. Met een salaris van 100 miljoen euro en zes auto’s vind ik niet dat je het slecht hebt. Als je het salaris vergelijkt met andere sporters, zoals een handbalspeler, wordt al snel duidelijk dat voetballers meer verdienen. Toch is er nooit een handballer in opspraak gekomen om zijn financiën.

Kortom, hoe lang laten we voetballers nog belasting ontduiken en voor de tv zeggen dat ze echt hun imago willen beteren. Dat is alsof je zegt dat je van de drank af wil komen met een fles whisky in de hand.


(15)

Cryptovaluta

Wantrouwen

Terecht waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor de risico’s van cryptovaluta (AFM wil verbod gevaarlijke online beleggingsproducten, 24/1). Het zou AFM en andere traditionele financiële instellingen sieren als ze even terug kijken naar 2008: het begin van de financiële crisis. De opkomst van de cryptomunten zijn daar deels een antwoord op. Herwinnen van vertrouwen in de banken is belangrijk. Wat zegt dit bericht over het optreden van de AFM? Komt de AFM ook met maatregelen om oude risicoproducten zoals aflossingsvrije- en beleggingshypotheken om te zetten naar nu geaccepteerde oplossingen? Dat kan nu alleen met hoge boetes. Waar was de AFM vóór 2008? Het bijhouden van cryptokoersen is voor sommigen ook gewoon een leuk om te doen.

Michel Ferrari

Nederlanderschap

Ik kon mijn ogen bijna niet geloven toen ik het las. Prof. Dr. Michel Ferrari is sinds bij twintig jaar hoogleraar Neurologie van het Leids UMC en internationaal autoriteit op het gebied van hoofdpijn en aangezichtspijn. In 2009 ontving hij de Spinoza-premie voor zijn onderzoek naar migraine.

Prof. Ferrari is in 1954 in Indonesië geboren uit een Zwitserse vader en een Nederlandse moeder. Hij is Zwitser en kan geen Nederlander worden omdat zijn geboortebewijs bij een brand verloren is gegaan. Dus „bestaat hij niet volgens de Nederlandse overheid” staat er in het lunchinterview dat Rinskje Koelewijn met hem had (‘Hoofdpijn is geen aanstelleritis’, 20/1). Het gevolg is dat prof. Ferrari elke vijf jaar een verlenging van zijn verblijfsvergunning moet aanvragen bij de vreemdelingenpolitie.

Nu is er denk ik in Nederland geen enkele instantie die hem zou willen uitwijzen of een verblijfsvergunning zou willen weigeren. Verder is het hier te lande een goed gebruik om een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving of de wetenschap te eren met een eredoctoraat of bijvoorbeeld een commandeurschap in de orde van de Nederlandse Leeuw of de orde van Oranje-Nassau.

Zouden wij deze hooggeleerde heer dan niet kunnen huldigen door hem het Nederlanderschap aan te bieden?

Grafologie

Wichelroedelopen

Grafologe Jeannine Klementschitsch (Zij distilleert uit een boodschappenlijstje een persoonlijkheid, 24/1) zegt: „Er zullen natuurlijk altijd mensen zijn die zeggen: het is niet wetenschappelijk onderbouwd.” Precies. Het is namelijk net zoiets als astrologie, kaartenleggen of handleeskunde. De klanten zijn altijd tevreden. Grafologie voor de beoordeling van mensen is echter nauwelijks beter dan dobbelen. Ik zie uit naar een interview met een platteaardegelovige of een wichelroedeloper.


  • Jan Willem Nienhuys
  • Julie Ferguson
  • George van Leeuwen
  • Ed van Steijn
  • Koen Hillen
  • Julia Morauw