Geen uitval meer door leerlingen te ‘resetten’

Regio Rotterdam heeft er drie ‘excellente’ scholen bij. Het Penta College Hoogvliet is beloond voor de ‘resetklas’, waardoor er geen schoolverlaters meer zijn.

Het resetten van een leerling duurt zes tot twaalf weken. De benodigdheden verschillen per kind. Soms extra les, soms huiswerkbegeleiding. Soms gesprekken over gedrag, soms tijd voor theater of tekenen. Na het resetten gaat de leerling geleidelijk terug naar de klas. Het resultaat: hogere cijfers, minder verzuim. Maar het belangrijkste: een diploma.

Met deze methode, de ‘resetklas’, heeft het Penta College Hoogvliet de schooluitval tot nul weten terug te dringen. Mede daarom kregen de kader- en basisafdelingen van het vmbo (360 leerlingen) maandag het predicaat ‘excellent’ uitgereikt, een eretitel die sinds 2012 bestaat voor scholen die ergens in uitblinken. Ook basisscholen de Piramide in Ridderkerk en CBS Anker in Brielle kregen het predicaat. De regio Rotterdam telt nu 22 ‘excellente’ scholen.

Dat is niet meer dan een erekwestie: scholen moeten zich zelf opgeven voor de benoeming. Voorwaarde is dat de Inspectie van het Onderwijs de onderwijskwaliteit als ‘goed’ beoordeeld heeft. Een onafhankelijke jury beoordeelt of de school het predicaat verdient. Zo ja, dan geldt het voor drie jaar. In Nederland dragen nu bijna 250 scholen de titel, die in 2012 in het leven werd geroepen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Erekwestie of niet – het Penta College Hoogvliet is „supertrots”, vertelt directeur Reinier Mourik. „Iedereen loopt hier met een big smile rond.” Toen hij in de directie kwam, zes jaar geleden, waren er veel vroegtijdige schoolverlaters. De school staat in een wijk met sociale problemen: lage inkomens, werkloosheid, drugsproblematiek. „Die hele mix komt je school binnen. We hadden bijvoorbeeld leerlingen die naar de buitenschoolse opvang moesten in Rotterdam-Zuid, maar dan bij metrostation Zuidplein uitstapten en nooit op de opvang aankwamen.”

We geven een mooi signaal aan leerlingen: je gedrag moet veranderen, maar je blijft binnen de school.

Met de bekende Rotterdamse onderwijsman Piet Boekhoud ging hij om tafel zitten: hoe konden ze wat aan die uitval doen? Ze bedachten een klas voor kinderen die dreigen uit te vallen – omdat een van hun ouders alcoholist is, omdat ze nooit huiswerk maken, omdat ze niet weten hoe ze moeten leren. Dat werd de ‘resetklas’. Er gaan inmiddels zo’n 25 leerlingen per schooljaar naartoe, ook van andere scholen. De schooluitval werd nul in plaats van negen leerlingen per jaar.

Als je een leerling hebt die niet te hanteren is, zegt Mourik, moet je als directie kiezen voor het belang van de groep. „Of de docent wordt knettergek, of de klas, of allebei. Als de boel al ontspoort als zo’n leerling binnenkomt, dan kun je niet anders dan als directie zeggen: die leerling moet weg.”

Maar weg is dus niet meer helemaal weg. „We geven een mooi signaal aan leerlingen: je gedrag moet veranderen, maar je blijft binnen de school.” Ze krijgen hulp van pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en vakdocenten. En een persoonlijk programma, zoals een training in sociale vaardigheden, extra sport of een training in plannen.

Lees ook over onderwijsproblemen in de grote stad: Strijden tegen de onderwijssegregatie

Op de hele school geldt inmiddels het principe dat ieder kind dezelfde kansen verdient in de maatschappij, zegt Mourik. „Als leerlingen goed scoren op wiskunde, kunnen ze dat op een hoger niveau volgen. Maar ze moeten niet overvraagd worden, want dat demotiveert.” De school heeft ook een klas voor goede mavo-leerlingen, om ze met extra onderwijstijd voor te bereiden op het eindexamen. Tachtig procent van de leerlingen die van de mavo naar de havo gaan behalen hun diploma.

De eenmalige subsidie is op. De jury van het excellentie-predicaat schrijft in het rapport dat de school „met minimale middelen toch de standaard die is ingezet” weet vast te houden door slim organiseren en ondersteuning van onder meer studentenstagiairs. Mourik zegt: „Tot nu toe lukt het hier en daar iets los te peuteren, bijvoorbeeld dankzij potjes van de gemeente.” Hij hoopt dat het excellentiepredicaat helpt om meer leerlingen te trekken. En wie weet slinkt zelfs de leerlingenstroom naar het naastgelegen Spijkenisse. „Je wilt niet dat ze jouw buurt voorbijfietsen. En voor excellent onderwijs hoef je Hoogvliet niet meer uit.”

    • Mirjam Remie