Indonesië

Nieuw onderzoek scheepswrakken Javazee

De Indonesische en Nederlandse autoriteiten starten aanvullend onderzoek naar de slepende kwestie rond de berging van drie Nederlandse schepen in de Javazee. Aanleiding is recente berichtgeving dat de wrakken, die eind 2016 ineens verdwenen waren, geborgen zouden zijn door bedrijven die daarvoor vergunning kregen van de Indonesische overheid.

Het kabinet zei vorige week juist dat onduidelijk was wie hiervoor toestemming verleende. Ook zouden de Nederlandse oorlogsslachtoffers in een massagraf zijn verdwenen. De schepen zonken bij de Slag in de Javazee (1942). Daarbij kwamen 915 Nederlandse mariniers om het leven. (NRC)

    • Guus Ritzen