Brieven

Brieven NRC Handelsblad 26/1/2018

Landbouwfraude

Zelfregulatie gebrekkig

De ene fraude na de andere komt in de landbouw aan het licht. Maar toch lijkt dit het bekende topje van de ijsberg. De overheid heeft weinig controlerende capaciteit en de zelfregulering door de sector voldoet niet. We zien dit steeds weer; zoals de controlerende instantie van de eiersector, ‘IKB Ei’, ook de fipronil-affaire niet heeft kunnen voorkomen. Elke fraude in de landbouw gebeurt op grote schaal en dat binnen een korte tijd; van enige coördinatie en organisatie moet dan ook sprake zijn. Een organisatie die willens en wetens fraude pleegt, of tot fraude aanzet, wordt gezien als een ‘criminele organisatie’.

Waarom niet in de landbouw? Het komt ongeloofwaardig over dat een boerenorganisatie als LTO na elke fraude die aan het licht komt prompt zegt: „daar is ons niets van bekend”. Voor fraudeurs is het een rekensom; hoeveel kunnen we verdienen met fraude en wat kost ons de boete van het economische delict. In het algemeen zijn de boetes relatief laag. Melkveehouder Bruins, bestuurslid van LTO, zegt (Dat Dirkje een kalf krijgt, weet de overheid ook, 24/1) wel begrip te hebben voor frauderende boeren, omdat de regelgeving zo ingewikkeld is. Een verwerpelijk standpunt, want wetgeving uitleggen is een taak van de LTO en bovendien zijn de boeren tegenwoordig behoorlijk hoog opgeleid.

Israël-Palestina   

Christelijke invloed

Het overzicht dat de Ruiter en Netjes geven van de reacties – van de Egyptische kopten tot de Libanese maronieten – op het Jeruzalembesluit van president Trump en zijn fundamentalistische vice-president, is zeer informatief en belicht een aspect van het Israëlisch-Palestijns conflict dat meestal niet aan bod komt. Namelijk dat van de bedreiging die van de Amerikaans-Israëlische politiek uitgaat voor de christelijke gemeenschappen in dit hele gebied (Christelijke steun aan Israël schaadt minderheden in Midden-Oosten, 17/1).

In de Verenigde Staten zijn de evangelische christenen niet in de meerderheid maar hun politieke invloed is groot, ook omdat zij aansluiting vinden bij seculiere antimoslimstromingen. De radicale evangelisten in onder andere de VS en Nederland zijn erin geslaagd zich in de politiek naar voren te dringen ten koste van genuanceerde, vaak progressieve christelijke bewegingen.

De roerende verhalen van PVV en Forum voor Democratie over christenen in de Arabische wereld dienen uitsluitend de doorzichtige antimoslimagenda. Kwalijker is dat fundamentalistische christenen nu ook in Nederland op regeringsniveau zijn vertegenwoordigd.

Correctie (29 januari 2018): in een eerdere versie stond ‘Libanese marionetten’. Dat is gecorrigeerd in ‘Libanese maronieten’.

Profiel Vijlbrief

Ambtenaren

Jammer dat de heer Vijlbrief (Klassieke West Wing-ambtenaar, 23/1) het nodig vindt om te benadrukken dat hij zich nooit ambtenaar heeft gevoeld, terwijl hij het zijn hele werkzame leven is geweest. Alsof ambtenaar zijn iets is om je voor te schamen. Juist hij zou moeten weten dat er bij de Nederlandse overheid uitstekende, hardwerkende en deskundige ambtenaren werken. Hij is er immers één van en hij zal er in zijn loopbaan meer zijn tegengekomen.

Lelystad Airport

Onbetrouwbaar

Bij de discussie over het al dan niet uitstellen van de opening van het vliegveld Lelystad wordt vaak de betrouwbaarheid van de overheid ter sprake gebracht. Dat is opvallend, want welke keuze ook gemaakt wordt, in beide gevallen zal de overheid voor een van de partijen als onbetrouwbaar ervaren worden.

Correcties/aanvullingen

Studiekosten

In het artikel Op eigen kosten naar New York voor een paar studiepunten (20/1, p. 8-9), staat dat het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in 2014 een student van de VU in het gelijk stelde in een geschil over administratiekosten. Het geschil betrof een student die een vak niet mocht volgen, omdat ze zich te laat had ingeschreven. Het beroep werd op formele gronden gegrond verklaard – omdat de student niet was gehoord over haar bezwaarschrift.