Effect leenstelsel: ‘Niet minder hbo-studenten uit lagere inkomensgroep´

Sinds de invoering van het leenstelsel gaan studenten wel veel minder vaak uit huis.

- Collegezaal van de Universiteit Tilburg. Beeld ter illustratie. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Kinderen van ouders met een laag inkomen zijn door het leenstelsel niet minder vaak gaan studeren. Dat blijkt uit een studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de studie- en woonkeuzen van havisten en vwo’ers tussen 2007 en 2016.

In schooljaar 2015-2016 werd de basisbeurs vervangen door het leenstelsel. Studenten die alleen een basisbeurs ontvingen, krijgen nu 100 tot 279 euro per maand minder.

Het aandeel havisten dat na het eindexamen naar het hbo gaat, is sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 wel licht gedaald, tot 76 procent. Maar dat geldt voor zowel lage, midden- als hoge inkomensgroepen. Bij vwo’ers heeft het leenstelsel geen invloed op de doorstroom naar de universiteit. Die ligt ook op 76 procent.

Minder op kamers

Wel gaan veel minder studenten op kamers. Tot en met 2014 ging 12 tot 14 procent van de hbo-studenten in de eerste vier maanden van het studiejaar uit huis. In 2015 was dit 8 procent en in 2016 nog 6 procent.

Ook bij universitaire studenten is die daling sterk zichtbaar: ging in de jaren voor het leenstelsel 42 procent van de eerstejaars uit huis, in 2015 was dit nog 27 procent en in 2016 24 procent. Daar vindt de sterkste daling plaats onder wo-studenten uit de hoogste inkomensgroep, al gaan studenten uit deze groep nog altijd de het vaakst uit huis gaan.

Woensdag maakte het CBS bekend dat in de afgelopen tien jaar minder mbo’ers zijn doorgestroomd naar hbo-opleiding dan in het decennium daarvoor.

    • Mirjam Remie