Opgevoed: Bij mijn ex-man maken ze geen huiswerk

Opgevoed Elke week legt Annemiek Leclaire een lezersvraag voor aan deskundigen. Deze week: kinderen die geen huiswerk maken bij de ex-partner.

Illustratie Martien ter Veen

De kwestie:

Moeder: „Mijn kinderen zijn 17, 15 en 12. De twee jongsten, allebei jongens, vinden het lastig om na school aan hun huiswerk te gaan. Ze gamen liever. School heeft aangegeven dat het tijd wordt dat wij als ouders hun werk controleren en overhoren. Ik doe dat wel op de dagen dat ze bij mij zijn, maar als zij bij hun vader zijn, gebeurt dat niet of nauwelijks.

„We zijn gescheiden, wonen op 500 meter van elkaar. Ik heb het er met hun vader wel veertig keer over gehad, ‘Neem die game-controllers mee als je de deur uitgaat!’, ‘Zorg ervoor dat je ze overhoort ’s avonds’, en dan knikt hij wel, maar hij doet niks. Hij wil geen conflicten met ze. Dat weten mijn kinderen ook. Ze kiezen de weg van de minste weerstand, en doen dan dus niks. Komen ze aan het eind van de week bij mij met een achterstand. En dan ben ik natuurlijk de controleur en de boeman.

„Ik heb huiswerkbegeleiding geregeld voor de dagen dat ze bij hun vader zijn, maar daar willen ze niet naar toe, want dat is niet ‘cool’. Mijn ene zoon staat nu voor acht vakken onvoldoende, en mijn andere staat er ook niet goed voor. Hij heeft echt hulp nodig bij plannen en leren, en heeft moeite met hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

„Ik heb al heel vaak geprobeerd met ze te praten om zelf bij vader de discipline te vinden om aan het werk te gaan, maar het zijn ook pubers. Hoe ga ik hier nu in hun opvoeding mee om?”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma voorleggen? Mail naar opgevoed@nrc.nl

Andere taakverdeling

Marga Akkerman: „Uw ex-man vindt het duidelijk lastig om de kinderen hierin aan te sturen. Ik zou een nieuwe taakverdeling maken tussen jullie, met als uitgangspunt: elke ouder doet waar hij goed in is. U bent Chef Huiswerk, ongeacht waar de kinderen wonen. Schaf de huiswerkbegeleiding af. Maak een tijdsplanning voor als de kinderen bij vader zijn. Als zij bij hun vader aan het huiswerk gaan, is dat dus een afspraak met ú, niet met vader. Een bepaalde tijd wordt aan huiswerk besteed, daarna mag er vrije tijd zijn.

„Vader is Chef Vrijetijdsbesteding. Hij hoeft alleen maar op zijn horloge te kijken of het al vrije tijd is. Zo’n duidelijk schema kan het makkelijker voor hem maken om hieraan mee te doen.

„Maak de kinderen duidelijk dat serieus je huiswerk maken nodig is om over te gaan op school. Maak ze ook duidelijk dat hun vader het heel moeilijk vindt om zijn kinderen daaraan te houden, en dat het niet lief van ze is om een loopje met hem te nemen. Ze hebben de leeftijd om hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. En als ze dan nog niks doen, zullen ze zelf van de gevolgen moeten leren.”

Zelfinzicht

Jelle Jolles: „De enige invloed die moeder op de situatie bij haar ex kan uitoefenen, ligt in de coaching van haar zoons. Deze jongens hebben inderdaad sturing nodig: ze hebben nog weinig zelfinzicht, en worden snel afgeleid. Moeder stelt zich nu als ‘controlerende manager’ op. Dat is niet verstandig, omdat de zoons zo geen verantwoordelijkheid ontwikkelen. Beter kan moeder ‘coachen’: de kinderen inzicht geven in hun gedrag. Dat kan met sturende vragen: ‘Weten jullie waarom school belangrijk is?’ ‘Weten jullie welke consequenties slechte cijfers hebben?’

„Moeder kan met haar zoons inventariseren waardoor zij worden afgeleid – ‘Vind je het lastig om te stoppen met computeren?’ – en vervolgens bespreken wat ze daaraan kunnen doen. ‘Hoe zouden je vader en ik kunnen ondersteunen dat jíj op tijd stopt?’

„Zelfinzicht is voor kinderen de eerste stap naar verantwoordelijkheid nemen. De zoons kunnen zo leren inzien dat zij er belang bij hebben dat hun vader ook meer gaat sturen, en met hem praten over wat ze van hem nodig hebben.”