Goed nieuws: er wordt weer geschoten op de bever

Natuur Waterschap Limburg heeft enkele bevers afgeschoten die overlast veroorzaakten. Een teken dat het goed gaat met de soort in Nederland.

Foto Jeff Hochstrasser
Foto Jeff Hochstrasser

Het gaat goed met de bever. Zo goed dat voor het eerst sinds 1826 in Limburg enkele bevers zijn afgeschoten. Er was voor de grootste knaagdieren van het land geen plek meer. Ze elders onderbrengen lukte niet, zegt bestuurder Har Frenken van het waterschap Limburg. „Als je een provincie weet die zegt: doe ons er maar tien, hoor ik het graag. Dan kom ik ze morgen brengen.”

Bijna honderd jaar kwam de bever in Nederland niet meer voor. Met name de jacht werd de soort fataal; ze waren gewild om hun pels, hun vlees en hun aromatische bevergeil. Daarom werd dertig jaar geleden begonnen met de herintroductie. Verspreid over zes natuurgebieden werden 161 bevers uitgezet. Met succes: in het voorjaar van 2016 telde Nederland weer meer dan 1.600 bevers.

Bedreigde diersoort

De bever stond jarenlang op de Rode Lijst van diersoorten die in Nederland zijn uitgestorven, of dreigen uit te sterven. Van die lijst mag de bever af, adviseerde ecoloog Hugh Jansman, onderzoeker bij Wageningen Research eind vorig jaar aan het ministerie.

„We hebben na een landelijke analyse vastgesteld dat de beverpopulatie levensvatbaar is”, zegt Jansman. „Tenzij zich een calamiteit voordoet, bijvoorbeeld een ernstige ziekte waardoor een groep dieren doodgaat, zal de populatie in principe niet meer achteruit gaan en alleen maar toenemen.”

Het succes van de bever is een overwinning op de uitsterving, maar bracht ook een bron van overlast, moest in Limburg worden vastgesteld. Planten en bomen worden aangevreten, stukken land lopen door de beverdammen onder water en er is al zeker één zware machine over de kop geslagen als gevolg van graafwerk van de bever.

Schade

Het waterschap was aan de bevers in 2016 meer dan zes ton kwijt, schade aan bijvoorbeeld fruitbomen niet eens meegeteld. Die worden vergoed uit een speciaal fonds.

Het klinkt „een beetje cru”, maar dat enkele bevers zijn doodgeschoten is in principe goed nieuws, vindt Jansman. „Als dieren die het slecht doen snel een status bereiken waardoor het geen kwaad kan dat dieren worden weggehaald, is dat een teken dat de soort weer aan het floreren is.”

Ondanks alle schade hadden de Limburgers hun bevers ook liever verhuisd dan afgeschoten, zegt Frenken, van het waterschap. „Maar ook de provincie Limburg kreeg uit alle andere provincies te horen: we hebben voldoende bevers, binnen enkele jaren zitten wij ook op jullie aantallen.”