Fransen mogen zich voortaan een keer vergissen bij hun belastingaangifte

Het doel van het plan is een beter vertrouwen tussen Fransen en de overheid.

Foto princigalli

Fransen mogen zich voortaan vergissen. Als ze bepaalde administratieve verplichtingen richting de overheid niet zijn nagekomen, dan worden ze daarvoor de eerste keer niet meer beboet. Met het „recht op het maken van een fout” hoopt de regering van president Emmanuel Macron het „onderlinge vertrouwen” tussen overheid en burgers en bedrijven te verbeteren.

De Assemblée Nationale stemde dinsdagavond in meerderheid voor het al tijdens Macrons campagne gelanceerde plan. Het idee is dat de overheid uitgaat van de goede trouw van burgers en bedrijven: niet de staat, maar de burger heeft in principe gelijk. Als hij of zij bijvoorbeeld in de belastingaangifte een foutje heeft gemaakt dat pas later ontdekt wordt, dan zal niet meer een boete of het volle pond aan invorderingsrente in rekening gebracht worden. De coulance geldt nadrukkelijk niet voor „vergissingen” die de openbare gezondheid of het milieu schaden.

De Franse regering spreekt van een „revolutie in de relatie tussen overheden en ingezetenen”. Tijdens Macrons verkiezing was het vertrouwen in de nationale overheid historisch laag (25 procent volgens de Eurobarometer, voorjaar 2017).

Maar de linkse oppositie meent dat de wet tot „verloochening van de staat” en „wantrouwen” van ambtenaren leidt. Zij slaagde erin de wet zo aan te passen dat alleen de eerste „vergissing” ongestraft blijft. „Dit is niet het recht op het plegen van fraude”, repliceerde parlementslid Stanislas Guerini van Macrons partij LREM. „Het is het recht om te goeder trouw een fout te maken.”

Lees ook over Macron: van Messias tot kop van Jut