Brieven

Brieven 24/1/2018

Gaswinning Groningen (1)

Veiligheid gaat voor

Met stijgende verbazing heb ik de brief van Thijs Schwartz gelezen (We kunnen niet zonder, 22/1). Hij concludeert dat de gaswinning nog niet tot slachtoffers heeft geleid, maar is tegelijkertijd van mening dat stoppen met gaswinning een onverantwoorde optie is, want dan ontstaat er wél een echte ramp. Politici, journalisten en commentatoren dienen dit aan het Groningse volk duidelijk te maken. Ik kan de heer Schwartz geruststellen, Groningers zijn zich terdege bewust van het belang van de aardgasbaten. Maar ze zijn tegelijkertijd van mening dat de aardgaswinning niet op dezelfde voet verder kan gaan. En wat er nu al jaren in Groningen gaande is, mag volgens de heer Schwartz dan wel geen echte ramp zijn, Groningers ervaren dat wel terdege zo. Ruimhartige financiële vergoeding voor de last en de angst is geen vrijbrief om de gaswinning niet drastisch te verminderen. De regering ontNAM Groningers hun veiligheid en hebben dus alle recht daartegen in opstand te komen, en bovenal dat aan hun wensen tegemoet wordt gekomen. Zoniet, dan zijn in Nederland vleermuizen beschermd en Groningers vogelvrij.

Gaswinning Groningen (2)

Toon meer solidariteit

Thijs Schwartz schrijft dat heel Nederland beeft voor de aardbevingsslachtoffers en dat zij recht hebben op financiële genoegdoening voor de overlast en voor hun angsten (22/1). Verderop in de brief blijkt dat zij die financiële genoegdoening zelf moeten opbrengen uit voortgezette gaswinning. Die zal leiden tot meer schade en meer angst. Moge heel Nederland meer solidariteit met de slachtoffers tonen dan dit gratis ‘meebeven’ en zich op afzienbare termijn richten op een bestaan zonder aardgas. Deze verduurzaming kan niet zonder extra investeringen.

Pulsvisserij

Iedereen verhongert

Het belangrijkste voedsel van de weidevogels, de regenworm, leeft in de bovenste 20 cm van de grond.

Via injectie van het mestoverschot worden de regenwormen nu regelmatig gevierendeeld, waardoor ¾ van hun lichaam afsterft en het grootste deel van de weidevogels wegens gebrek aan voedsel op houd te bestaan. Er wordt alleen nog maar Engels gras gepoot waaruit alle bloemen zijn verdwenen en 70% van de insecten met hen. Elk jaar sterft hierdoor 70% van de toch nog geboren weidevogeljongen de hongerdood. Voor de invoering van de pulsvisserij kon een deel van de vissen zich nog tegen de korf verschuilen in het zand op de zeebodem. Zo bleef er nog wat te eten over voor de grote vissen. Nu wordt met de puls de eerste 20 cm van de zeebodem alsnog leeggevist. Hierdoor zullen de grote vissen gaan verhongeren. Wat gaat deze te ver doorgevoerde commercie ons nog meer brengen? Wie gaan nog meer sterven? Wij?

Benoeming Burgemeesters

Riekt naar nepotisme

In het artikel VVD is het handigst in veroveren van burgemeestersposten (18/1) wordt als bijzondere variant genoemd de ‘waarnemend burgemeester’. Als er in een gemeente een incident plaatsvindt waardoor de burgemeester, eventueel gedwongen door de gemeenteraad, moet uitvallen, is het logisch dat er een waarnemer wordt benoemd. Dat is praktijk in Noord-Brabant. In Gelderland wordt echter altijd een waarnemer benoemd na afloop van de reguliere benoemingsperiode. Waarom eigenlijk? Een benoemingsperiode geldt voor zes jaar. Dus al zes jaar tevoren is bekend wanneer de burgemeester zal vertrekken. Volkomen overbodig om in dit geval een waarnemer te benoemen. Zo’n interimmer zit er vaak 6-9 maanden, totdat een definitieve opvolger is gevonden en benoemd. Dat riekt naar nepotisme, zeker als gepensioneerde of herkansende burgemeesters tot waarnemer worden benoemd. Als dat in de private sector gebeurt bij vertrekkende managers, los je tijdelijk in één klap een groot deel van de werkloosheid op.

Correcties/aanvullingen

Jan Pieterszoon Coen

In het artikel Weggestopt is het slavernijverleden al lang niet meer (18/1, p. 4-5) staat dat Jan Pieterszoon Coen is overleden in 1617. Hij is overleden in 1629.

    • Wietske Prummel
    • Job Zwat
    • Jan van der Eide
    • Peter-Paul Empe