Fraude bij registratie van kalveren

Landbouw Bij 7.700 bedrijven is er mogelijk gefraudeerd, schrijft minister Schouten aan de Kamer.

Foto: Jerry Lampen/ANP
Foto: Jerry Lampen/ANP

Duizenden melk- en rundveebedrijven frauderen mogelijk met de registratie van kalveren. Door hun administratie te vervalsen, houden boeren meer koeien dan wettelijk is toegestaan. Minister Schouten (Landbouw, CU) meldt in een brief aan de Tweede Kamer hard tegen de fraude te zullen optreden. Dinsdagochtend had ze hierover overleg met de sector.

De fraude kwam aan het licht bij een controle door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De diensten onderzochten de registratie van pasgeboren kalfjes. Bij 7.700 van de in totaal 23.200 veebedrijven wezen de gegevens op mogelijke fraude. Daarop inspecteerde de NVWA gisteren 93 bedrijven. Bij 45 van die inspecties bleek de situatie in de stal af te wijken van de registratie. Het vermoeden van fraude is in die gevallen bevestigd, aldus Schouten.

Alle frauderende bedrijven zijn per direct geblokkeerd, wat inhoudt dat dieren niet mogen worden aan- en afgevoerd. Het onderzoek wordt de komende weken voortgezet. Daarbij wordt onderzocht of de fraude georganiseerd is.

‘Sancties zullen volgen’

Schouten noemt de fraude onacceptabel, ook vanwege de verhoogde kans op ziekte-uitbraak. „Het is een risico voor de diergezondheid en de volksgezondheid. Er is sprake van strafbare feiten en sancties zullen volgen”, schrijft zij in haar brief. Bedrijven die frauderen, kunnen rekenen op naheffingen, kortingen op EU-subsidies en mogelijk strafrechtelijke vervolging. Schouten: „Ik ben al met het Openbaar Ministerie in overleg over de meest effectieve aanpak.”

In haar brief aan de Kamer schrijft Schouten ook dat de melkveehouderij afgelopen jaar 6,6 miljoen kilo minder fosfaat heeft uitgestoten dan in 2016. Dit is volgens haar te danken aan het ‘fosfaatreductieplan’ om de hoeveelheid fosfor in Europa te verminderen. Maar: „Dit resultaat wordt overschaduwd door signalen van fraude”. De minister benadrukt in haar brief dat het in werkelijkheid grotere aantal koeien geen invloed heeft op het behalen van de fosfaatdoelstellingen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Schouten de Kamer bericht over grootschalige fraude in de landbouwsector. Eind 2017 bleek uit onderzoek van NRC dat bedrijven georganiseerd sjoemelen met dierlijke mest. In die kwestie liet de minister de sector een plan opstellen om de fraude tegen te gaan. Zoiets lijkt nu niet het geval. De nieuwe fraude is voor Schouten aanleiding om te stoppen met een proef van zelfcontrole en -regulering in de melkveesector.