Omwonenden Schiphol willen landingsbanen in zee

De bewonersgroepen noemen het uitbreiden van het aantal landingsbanen op de huidige plek “onacceptabel”.

Foto Juan Vrijdag/ ANP

Schiphol kan verder uitbreiden als de luchthaven landingsbanen in zee aanlegt. Op deze manier wordt “de leefbaarheid voor de bewoners” niet verder aangetast. Dat schrijven zo’n zestig bewonersgroepen uit de regio rondom Schiphol in een brief aan Cora van Nieuwenhuizen minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Volgens de bewonersgroepen is uitbreiding van het aantal landingsbanen op de huidige plek “onacceptabel”. Lelystad Airport, dat Schiphol deels moet ontlasten, kan op de lange termijn het probleem niet oplossen, schrijven de bewoners. Daarom vragen de groepen de minister onderzoek te doen naar alternatieve locaties. Als dat niet gebeurt vrezen ze voor “het afschaffen van milieuregels, het maximaal concentreren van geluidshinder en afbreken van woonwijken”.

De bewonersgroepen overhandigen dinsdag het rapport Vlucht naar voren aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. In een verklaring schrijven ze:

“Nederland is toe aan een uitdagend project dat ons land sterker en leefbaarder maakt. Daar is durf voor nodig en het ambitieniveau waarmee de Afsluitdijk en de Deltawerken zijn aangelegd.”

Ook noemen de bewoners “hoogwaardig treinverkeer” als alternatief voor vluchten binnen Europa om “Schiphol te ontlasten en een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstelling”.

‘Niet realistisch’

Eind november noemde minister Van Nieuwenhuizen het aanleggen van landingsbanen in zee nog “geen realistisch alternatief voor verdere groei van de luchtvaart”. De kosten van het project zouden te hoog zijn.

Zij reageerde hiermee op een motie die was aangenomen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarin werd de minister gevraagd een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het aanleggen van landingsbanen in zee. Wel beloofde de minister de plannen voor verdere groei te bespreken met de Omgevingsraad Schiphol, het advies- en overlegplatform voor Schiphol en omgeving.

    • Belia Heilbron