Nederlander merkt in koopkracht weinig van groei

Van vrijwel niemand stijgt het reële inkomen met meer dan 0,5 procent. Veel gepensioneerden gaan er ondanks de aanhoudende economische groei zelfs op achteruit.

Foto Koen van Weel/ANP

De meeste Nederlanders merken komend jaar in hun portemonnee nog weinig van de groeiende economie. Vrijwel niemand gaat er in vergelijking met vorig jaar meer op vooruit dan 0,5 procent, blijkt uit een maandag gepresenteerd rapport van het financiële kenniscentrum Nibud. Veel gepensioneerden moeten zelfs enigszins inleveren.

Werkenden zien hun financiële situatie over het algemeen het meest verbeteren. Dat komt door de vorig jaar gemiddeld met 1,5 procent gestegen cao-lonen. Gezinnen met kinderen profiteren dubbel: zij “hebben ook baat bij de stijging van het kindgebonden budget”, schrijft het Nibud. “Dit gaat voor het tweede kind omhoog met 79 euro per jaar.”

Toename niet spectaculair

Doordat de prijzen in de winkel bijna even snel stijgen als de lonen, neemt de koopkracht niet spectaculair toe. De meeste werkenden zien hun reële inkomen toenemen met tussen de 0,2 en 0,4 procent. Per maand gaan ze er meestal één à twee tientjes op vooruit.

Andere groepen binnen de samenleving profiteren nog minder van de economische groei. Voor bijstandsgerechtigden en ouderen met alleen AOW blijft de situatie vrijwel gelijk. Wie een aanvullend pensioen heeft, gaat er in de regel zelfs op achteruit. Dat komt doordat de pensioenen momenteel niet of amper stijgen.

Zo blijft de koopkrachtgroei dus achter bij de positieve trend in de Nederlandse macro-economie. In het derde kwartaal van vorig jaar bleek het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland voor de veertiende maand op rij te zijn gegroeid. In vergelijking met het jaar ervoor was de Nederlandse economie met 3 procent in omvang toegenomen.

Geen verrassing

De ramingen van het Nibud komen niet als een verrassing. Eind 2017 berekende het ministerie van Sociale Zaken de koopkrachtontwikkeling van dit jaar al. De conclusie luidde toen dat de financiële situatie van werkenden licht zou verbeteren. Gepensioneerden, eenverdieners met kinderen en mensen met een Wajong-uitkering gingen er in die raming juist níet op vooruit.

Welk beleid is komend jaar van invloed op de portemonnee van de Nederlander? NRC beschrijft het in dit stuk.

Plannen uit het regeerakkoord zoals de verhoging van de btw en de verlaging van de inkomstenbelasting heeft het Nibud nog niet meegenomen in zijn berekeningen. Die maatregelen gaan pas in 2019 in. Wie precies wil weten hoe zijn of haar koopkracht zich in 2018 gaat ontwikkelen, kan dat op de site van het Nibud berekenen.