Brieven

Gratuite beschimping van de Grondwet

Gekozen burgemeester Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht (VVD), waarschuwt voor grondwetswijzigingen op basis van ‘een uitruil zonder verdere inhoudelijke argumentatie.’

Foto Hollandse Hoogte, bewerking fotodienst nrc

Vraag aan een willekeurige groep Nederlanders of men hun burgemeester zelf wil kiezen en een groot deel heeft daar wel oren naar. Vraag echter aan dezelfde groep Nederlanders of men waarde hecht aan een politiek neutrale burgemeester die er voor alle inwoners kan zijn en een minstens zo groot deel zal dit ook belangrijk vinden. De vraag is hoe deze wensen zich tot elkaar verhouden en tot de Nederlandse coalitiecultuur en de andere spelers in het lokaal openbaar bestuur. Wat betekent een wijziging van de aanstellingswijze van de burgemeester voor de positie van de wethouders en raadsleden in ons land? Kan een burgemeester die gekozen is, zich nog wel bezighouden met allerlei vraagstukken omtrent veiligheid? Kan hij of zij nog onafhankelijk optreden als er sprake is van integriteitsschendingen? En zo zijn er nog vele prangende vragen die allemaal een antwoord verdienen. Allemaal vragen die een zeer goed doordacht plan rechtvaardigen, met een breed gedragen visie op de ontwikkeling van het lokaal bestuur als geheel.

Welnu, op dit moment praten Tweede en Eerste Kamer niet over de aanstellingswijze van de burgemeester zelf, maar ‘slechts’ over het uit de Grondwet halen ervan. Verankering van bepalingen in de Grondwet heeft als doel om Nederland te beschermen tegen vluchtigheid in de politiek. Tegen de waan van de dag en tegen misbruik van macht. In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat. De aanstellingswijze van Kamerleden, van gemeenteraadsleden, van ministers en ook van burgemeesters is terecht onderdeel van die constitutie. Uiteraard is het mogelijk om de Grondwet te wijzigen, maar dan behoort er op zijn minst een goed doordacht en breed gedragen alternatief voor de huidige variant te liggen. Het voorstel tot deconstitutionalisering is echter niet ingegeven door welk alternatief dan ook. Het is slechts gebaseerd op een politieke afspraak in het regeerakkoord. Op een uitruil zonder verdere inhoudelijke argumentatie. Ik ga ervan uit dat in ieder geval de leden van de Eerste Kamer zich ernstig achter de oren krabben over deze gratuite beschimping van staatsrecht en Grondwet.


Burgemeester Dordrecht (VVD)