Dreigingsniveau België na ruim twee jaar omlaag

Het is voor het eerst sinds november 2015 dat het dreigingsniveau van ernstig naar gemiddeld wordt teruggeschroefd.

Militairen op de Grote Markt in Brussel. Foto Stephanie/Lecocq

Het dreigingsniveau in België wordt verlaagd van naar drie naar twee, op een schaal van vier. Dit heeft het Belgische Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) maandag besloten, meldt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. De inzet van militairen op straat, die het straatbeeld van Belgische steden domineerde, zal hiermee afnemen.

Twitter avatar JanJambon Jan Jambon Dreigingsniveau voor ons land gaat van 3 naar 2. Dat heeft het OCAD beslist. Sommige locaties blijven wel onder niveau 3.

Voor sommige specifieke doelwitten blijft het dreigingsniveau wel staan op drie, wat staat voor een aanzienlijk risico op een terroristische aanslag. Om welke locaties dit gaat is niet bekendgemaakt. Niveau twee houdt een gemiddeld risico in, waarbij “de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis weinig waarschijnlijk is”.

Om 15.00 uur kwam de Belgische Nationale Veiligheidsraad, bestaande uit de regering en vertegenwoordigers van de veiligheids- en onderzoeksdiensten, bijeen in Brussel. De Raad werd geïnformeerd door het OCAD, waarna besloten werd het veiligheidsniveau terug te schroeven.

Minder veiligheidsmaatregelen

Jambon had eind vorig jaar al laten weten dat het dreigingsniveau snel naar twee kon. “Omdat dat betekent dat het veiliger wordt, maar ook vanwege de budgettaire implicaties”, zei de minister toen tegen Belgische media. De kosten van de militaire aanwezigheid op straat werden op 140 miljoen euro geschat. Met het terugschalen worden veiligheidsmaatregelen bij grote evenementen minder stringent en kan de extra beveiliging van politiebureaus worden teruggeschroefd.

Het dreigingsniveau werd na de aanslagen in Parijs van november 2015 verhoogd van niveau twee naar drie. Dit betekende dat het “mogelijk en waarschijnlijk” was dat er een aanslag gepleegd zou worden op Belgisch grondgebied. Na de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 stond het dreigingsniveau zelfs korte tijd op vier: ernstig en zeer nabij.

Dreigingsniveau Nederland ‘substantieel’

In Nederland ligt het dreigingsniveau sinds maart 2013 op niveau vier van vijf. De kans op een terroristische aanslag in ons land is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) “reëel”. Het niveau werd hierna niet verhoogd naar aanleiding van de aanslagen in Europa de afgelopen jaren.

Een woordvoerder van de NCTV zei dinsdag dat het Belgische besluit “voor Nederland geen zelfstandige reden is hetzelfde te doen”. Wel blijft de Coördinator het dreigingsniveau met “een eigen systematiek” monitoren. Tussen eind maart en begin april zal het nieuwe “Dreigingsbeeld” worden vastgesteld, waarin ook wordt bepaald welk dreigingsniveau in Nederland wordt gehanteerd.

    • Casper van der Veen
    • Floor Bouma