Brieven

Brieven nrc.next 22/1/2018

Spoorkosten

Betuwelijn was goed

In het rijtje Noord-Zuidlijn, HSL en Fyra hoort de Betuweroute zeker niet thuis (Brieven, Bodemloze put, 18/1). Het project Betuweroute is na een doorlooptijd van vijftien jaar slechts zes maanden later opgeleverd dan gepland. De kosten zijn 4 procent hoger uitgevallen dan de op basis van politieke wensen telkens bijgestelde ramingen. Daarmee is dit het beste en grootste infrastructurele project – qua planning en kostenbeheersing – ooit in Nederland gerealiseerd.

Gaswinning Groningen

We kunnen niet zonder

Heel Nederland beeft voor de aardbevingsslachtoffers uit Groningen. Natuurlijk hebben de gedupeerden in Groningen – eerder gisteren dan vandaag! – recht op een ruimhartige financiële genoegdoening voor de last en angst die zij ervaren. Gelukkig heeft deze ramp nog niet tot slachtoffers geleid. Stoppen met gaswinning is een onverantwoorde optie, want dan ontstaat er wél een echte ramp! Het daardoor ontstane miljardengat in de rijksbegroting zal immers gedicht moeten worden.

Door miljardenbezuinigingen zal de kwaliteit van de zorg afnemen, zullen meer bejaarden wegkwijnen in verpleeghuizen, zullen meer psychiatrische patiënten aan hun lot worden overgelaten en zullen onze kinderen slechter onderwijs krijgen. Het gevolg is een ramp met vele extra doden, zieken, misdaad en ander ongeluk.

Groningse gaswinning is dus nodig, net zoals Schiphol en de Rotterdamse haven onbetwistbaar zijn en ook veel overlast bezorgen. In plaats van mee te huilen moeten verantwoordelijke politici, journalisten en commentators dit aan het (Groningse) volk duidelijk te maken.

Jeruzalem en religie

Minder verschillen

Christelijke steun aan Israël schaadt minderheden in het Midden-Oosten, stellen De Ruiter en Netjes (17/1). Wie aan Jeruzalem denkt ziet drie wereldreligies. Wanneer Israël deze stad opeist, verdient dat geen steun. Terecht wijzen de auteurs op de schade die het annexeren van Jeruzalem voor de christenen betekent. Uit de christelijke wereld klinkt het verwijt dat door de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël zowel islamitische als christelijke heiligdommen worden bedreigd.

Erkennen dat religie mensenrechten nooit in de weg mag staan, lijkt de enige efficiënt vreedzame weg naar een harmonieuze samenleving. Erkenning dat mensen meer gemeenschappelijk hebben dan we in religieus opzicht verschillen lijkt belangrijk. Het zou christelijke en populistische politici tot het inzicht kunnen brengen dat steun aan de erkenning van Jeruzalem door Trump een slechte zaak is.

Aardgas

Investeer in overstap

De aardgasbelasting ieder jaar iets verhogen en het geld teruggeven via de inkomstenbelasting zoals Olof van der Gaag voorstelt, lijkt me nogal omslachtig (Aardgasvrij moet het goedkoopste alternatief zijn, 10/1). Dat geld moet gebruikt worden gebruikt om de overstap te financieren. Een investering in een warmtepomp of iets dergelijks, helpt meer dan kleine beetjes.

Correcties/aanvullingen

Pulsvissen

In het Commentaar Pulsvissen als duurzaam experiment is een dun verhaal (19/1, p. 18) stond ten onrechte dat Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) het beeld had opgeroepen van de Nederlandse vissers die op eigen houtje de pulskottervloot zouden hebben uitgebreid. Hij had gezegd dat de Nederlandse overheid hiervoor verantwoordelijk is.

Korpschef

In het nieuwsbericht Korpschef: ophef Rolex-controle lag aan Ombudsman (19/1, p. 11) wordt Frank Paauw ten onrechte korpschef genoemd. Paauw is politiechef van de Regionale Eenheid Rotterdam.