Brieven

Brieven NRC Handelsblad 22/1/2018

Gaswinning Groningen

We kunnen niet zonder

Heel Nederland beeft voor de aardbevingsslachtoffers uit Groningen. De gedupeerden in Groningen hebben uiteraard recht op financiële genoegdoening voor de last en angst die zij ervaren. Gelukkig heeft deze ramp nog niet tot slachtoffers geleid. Desondanks is stoppen met gaswinning een onverantwoorde optie, want dan ontstaat er wél een echte ramp. Het daardoor ontstane miljardengat in de rijksbegroting zal immers gedicht moeten worden.

Door bezuinigingen zal de kwaliteit van de zorg afnemen, zullen meer bejaarden wegkwijnen in verpleeghuizen en zullen onze kinderen slechter onderwijs krijgen. Het gevolg is een ramp met vele extra doden, zieken, misdaad en ander ongeluk. Groningse gaswinning is dus nodig, net zoals Schiphol en de Rotterdamse haven onbetwistbaar zijn en ook veel overlast bezorgen. In plaats van mee te huilen moeten verantwoordelijke politici, journalisten en commentatoren dit aan het (Groningse) volk duidelijk te maken.

Spoorkosten

Betuwelijn was goed

In het rijtje Noord-Zuidlijn, HSL en Fyra hoort de Betuweroute zeker niet thuis (Brieven, Bodemloze put, 18/1). De Betuweroute is na een doorlooptijd van vijftien jaar slechts zes maanden later opgeleverd dan gepland. De kosten zijn vier procent hoger uitgevallen dan de op basis van politieke wensen telkens bijgestelde ramingen. Daarmee is dit het beste en grootste infrastructurele project – qua planning en kostenbeheersing – ooit in Nederland gerealiseerd.

Jeruzalem en religie

Minder verschillen

Christelijke steun aan Israël schaadt minderheden in het Midden-Oosten, stellen De Ruiter en Netjes (17/1). Wie aan Jeruzalem denkt ziet drie wereldreligies. Wanneer Israël deze stad opeist, verdient dat geen steun. Terecht wijzen de auteurs op de schade die het annexeren van Jeruzalem voor de christenen betekent. Uit de christelijke wereld klinkt het verwijt dat door de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël zowel islamitische als christelijke heiligdommen worden bedreigd.

Erkennen dat religie mensenrechten nooit in de weg mag staan, lijkt de enige efficiënt vreedzame weg naar een harmonieuze samenleving. Erkenning dat mensen meer gemeenschappelijk hebben dan we in religieus opzicht verschillen lijkt belangrijk. Het zou christelijke en populistische politici tot het inzicht kunnen brengen dat steun aan de erkenning van Jeruzalem door Trump een slechte zaak is.

Stress onder jongeren

Angst overdreven

Sociale media en hoge verwachtingen van scholen en ouders zijn oorzaak van heftige stress onder tieners (‘Tieners zijn werk in uitvoering’, 6/1). Wij vinden het goed dat de druk die tieners ervaren, zo goed beschreven wordt. Wij ervaren ook schoolstress en druk van school en ouders. Er wordt de hele tijd van ons verwacht dat we goede cijfers halen, alleen omdat we op het vwo zitten. Dit is ons niveau, dus waarom zouden we steeds tienen moeten halen? Bijna het hele artikel gaat erover hoe sociale media voor een groot deel van deze angsten en stress zorgt. Wij vinden dit nogal overdreven, omdat wij heel vaak horen hoe slecht sociale media voor ons is. Het lijkt wel alsof volwassenen sociale media als hét probleem van nu zien, terwijl wij dit helemaal niet zo meemaken. We snappen dat sociale media te grote invloed op ons heeft, maar dit kunnen we niet als excuus voor elk probleem gebruiken. Ook niet voor de hoge verwachtingen aan tieners.

en (15)

Correcties/aanvullingen

Korpschef

In het nieuwsbericht Korpschef: ophef door Ombudsman (19/1, p. 11) wordt Frank Paauw ten onrechte korpschef genoemd. Paauw is politiechef van de Regionale Eenheid Rotterdam.

    • Anton Mullink
    • Thijs Schwartz
    • J.P.H. Boom
    • Mika Leurs
    • Lea Haffmans