Werk

18.000 uit de bijstand

De afgelopen vier jaar hielp Amsterdam 23.000 werkzoekenden aan een baan. Van hen kwamen 18.000 uit de bijstand (van de 47.000). Amsterdam staat bekend als ‘vriendelijke’ bijstandsstad. Het weigerde de verplichte tegenprestatie en vanaf februari begint een proef van twee jaar waarin mensen met bijstand maandelijks 200 euro mogen bijverdienen als motivatie om werk te zoeken.