Hoger onderwijs

Universiteiten en hogescholen berekenen te veel extra kosten door aan studenten

Bachelorstudenten moeten voor hun opleiding allerlei extra kosten maken die onderwijsinstellingen volgens de wet niet mogen opleggen. Dit blijkt uit een inventarisatie van NRC onder Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Bijna driekwart van de onderwijsinstellingen verplicht studenten van ten minste één van hun opleidingen te betalen voor zaken als verplichte excursies, licenties en laptops, blijkt uit het onderzoek. Als een opleiding geld vraagt voor een excursie of licentie, moet zij formeel altijd een kosteloos en gelijkwaardig alternatief bieden. Dat gebeurt niet altijd.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat weten dat studenten bezwaar kunnen maken tegen onrechtmatige studiekosten. Maar studenten klagen zelden omdat ze zich veelal niet bewust zijn van hun rechten. De Onderwijsinspectie komt alleen in actie als er veel klachten zijn.

De studentenbonden strijden al jaren tevergeefs tegen onrechtmatige studiekosten. „Telkens als wij aan de bel trekken, stromen de klachten van studenten binnen”, zegt voorzitter Rhea van der Dong van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). „Maar daarna verslapt de aandacht steeds weer.”

Op eigen kosten naar New York voor studiepunten pagina 8-9