Meer bescherming

‘Europese aanpak tegen buitenlandse overnames’

De EU zou striktere voorwaarden moeten stellen aan bedrijfsovernames vanuit landen buiten de Unie. Als een Chinees bedrijf bijvoorbeeld een Nederlandse branchegenoot wil overnemen, zou dat alleen moeten worden toegestaan als er ook in China geen belemmeringen bestaan voor buitenlandse investeringen. De EU zou voor bedrijven uit andere economische regio’s even streng moeten zijn als het gaat om ongewenste staatssteun. Dat stelt secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken in zijn traditionele nieuwjaarsartikel, dat deze donderdag verscheen in het economisch vakblad ESB.

De hoogste ambtenaar van minister Wiebes (VVD) vindt dat het huidige speelveld tussen bedrijven uit de EU en in landen als de VS, India en China om twee redenen „ongelijk” is. In die landen bestaat geen volledig vrije toegang voor buitenlands kapitaal, en er bestaan andere opvattingen over staatssteun. Hier wreken zich volgens Camps de gevolgen van globalisering. „Vervagende grenzen vragen om nieuwe spelregels.”

Bedrijven die zich in China willen vestigen, moeten volgens Camps „voor de helft in Chinese handen zijn”. Andersom kunnen Chinese bedrijven in Europa vrijwel onbelemmerd overnames doen, tenzij die in vitale sectoren plaatsvinden, zoals telecom. (NRC)