‘Europese aanpak nodig tegen buitenlandse overnames’

De hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken vindt dat het huidige speelveld tussen bedrijven uit de EU en die uit andere landen „ongelijk” is. „Vervagende grenzen vragen om nieuwe spelregels.”

Foto Getty Images/iStockphoto

De EU zou striktere voorwaarden moeten stellen aan bedrijfsovernames vanuit landen buiten de Unie. Als een Chinees bedrijf bijvoorbeeld een Nederlandse branchegenoot wil overnemen, zou dat alleen moeten worden toegestaan als er ook in China geen belemmeringen bestaan voor buitenlandse investeringen. De EU zou voor bedrijven uit andere economische regio’s even streng moeten zijn als het gaat om ongewenste staatssteun. Dat stelt secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken in zijn traditionele nieuwjaarsartikel, dat deze donderdag verscheen in het economisch vakblad ESB.

De hoogste ambtenaar van minister Wiebes (VVD) vindt dat het huidige speelveld tussen bedrijven uit de EU en in landen als de VS, India en China om twee redenen „ongelijk” is. In die landen bestaat geen volledig vrije toegang voor buitenlands kapitaal, en er bestaan andere opvattingen over staatssteun. Hier wreken zich volgens Camps de gevolgen van globalisering. „Vervagende grenzen vragen om nieuwe spelregels.”

Toetsen op staatssteun

Bedrijven die zich in China willen vestigen moeten volgens Camps „voor de helft in Chinese handen zijn”. Andersom kunnen Chinese bedrijven in Europa vrijwel onbelemmerd overnames doen, tenzij die in zogeheten vitale sectoren plaatsvinden zoals telecom en energie. De Duitse overheid kon in 2016 weinig uitrichten om een overname van de Duitse robotbouwer Kuka door een Chinese concurrent tegen te houden.

De Duitse regering was onder meer bezorgd over het wegvloeien van werkgelegenheid en gevoelige informatie. Lees ook: Duitsland vreest Chinese koopdrift

Camps wil ook dat Europa strenger kijkt naar de mate waarin bedrijven buiten de EU door hun eigen overheden worden ondersteund. Binnen Europa bestaan er al afspraken om overheidsinmenging en staatssteun tegen te gaan, om te voorkomen „dat bedrijven elkaar met behulp van belastingeld beconcurreren.”

Bij een overnamebod door een bedrijf van buiten de EU zou de Europese Commissie moeten kunnen toetsen of die bieder profiteert van staatssteun. Op basis daarvan zouden „zo nodig” maatregelen kunnen worden getroffen, stelt Camps.

    • Philip de Witt Wijnen