Sint-Maarten vraagt Nederland steun bij tekort van ‘275 miljoen’

Wederopbouwfonds Voor wederopbouw van Sint-Maarten blijft weinig over als de 550 miljoen euro Nederlandse steun ook de begrotingstekorten van het eiland moet dekken, zegt interim-minister Ferrier.

Foto ANP/Arie Kievit

De nieuwe interim-regering van Sint-Maarten vraagt Nederland steun voor het geraamde begrotingstekort: ongeveer 275 miljoen euro tot en met 2019. Als dit tekort moet worden gedekt uit de 550 miljoen euro die Nederland beschikbaar heeft gesteld voor de wederopbouw na de orkaan Irma, blijft er te weinig over voor dit herstel. Dat zegt interim-minister van Financiën Michael Ferrier.

„We zijn heel dankbaar voor alle hulp uit Nederland”, zegt Ferrier aan de telefoon. „Maar we zijn bang dat die 550 miljoen euro gebruikt moet worden om grote gaten te vullen in plaats van voor de reconstructie. Dan blijft er niks meer over voor mensen om uit de rotzooi te komen.”

De interim-regering van Sint-Maarten, een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, is maandag geïnstalleerd. De vorige regering, van premier William Marlin, kwam eind vorig jaar ten val wegens een conflict met Nederland over de voorwaarden voor wederopbouwgeld: een integriteitskamer tegen corruptie en meer grensbewaking door Nederlandse marechaussees. Op 26 februari worden in Sint-Maarten verkiezingen gehouden.

Economie ingestort

Sint-Maarten had in de eerste helft van vorig jaar, voor de orkaan Irma, nog een begrotingsoverschot. Maar omdat de economie is ingestort, zijn er weinig belastinginkomsten terwijl de overheidsuitgaven oplopen door herstelwerk en bijstand voor werklozen, zegt Ferrier, ondernemer en voormalig politicus.

De lokale overheid had vorig jaar een tekort van bijna 69 miljoen euro en verwacht voor dit jaar en volgend jaar tekorten van respectievelijk zo’n 115 miljoen en 90 miljoen euro.

Staatssecetaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CDA) wil niet op Ferriers uitlatingen reageren, omdat het overleg over financiële steun met Sint-Maarten nog loopt, zegt zijn woordvoerder. Eind vorig jaar heeft Knops ongeveer 40 miljoen euro toegezegd als acute begrotingssteun. Dat geld wordt onttrokken aan het fonds van 550 miljoen euro.

Op 29 januari is Nederland uitgenodigd voor een rondetafelconferentie op Sint-Maarten over de financiën, zegt Ferrier. Een dag later vergadert een Tweede Kamer-commissie in Nederland over dit onderwerp.

‘Goed belasting heffen’

VVD-Kamerlid André Bosman vindt dat begrotingssteun voor de komende jaren als lening verstrekt moet worden, los van het wederopbouwfonds. „Het probleem van de begroting staat los van de wederopbouw”, zegt Bosman. „Sint-Maarten moet zijn financiële zaken op orde brengen en eerst goed belasting gaan heffen – wat ze de afgelopen tien jaar niet gedaan hebben.”

Ferrier erkent desgevraagd dat het belastingstelsel verbeterd moet worden. „We hebben ict-problemen en niet genoeg mensen”, zegt hij. „Het is één van de prioriteiten.”

Leningen of giften

Ook vraagt de interim-regering, die afgelopen maandag is geïnstalleerd, Nederland om duidelijkheid over de toegezegde 550 miljoen euro. Het kabinet heeft dit fonds in november vorig jaar beschikbaar gesteld in de vorm van leningen, giften of in natura. „Maar welk deel bestaat uit schenkingen en welk deel uit leningen?”, vraagt Ferrier.

Sint-Maarten mag prioriteiten aanwijzen voor het wederopbouwfonds. De Wereldbank beheert het geld en moet toezien op een integere, rechtmatige en doelmatige besteding. Maar welke al gemaakte kosten van de 550 miljoen euro worden afgetrokken, is niet helder, zegt Ferrier. Of de kosten van bijvoorbeeld integriteitskamer en grenscontrole ook van het fonds afgaan, is volgens hem evenmin duidelijk. „We weten dat er geld is toegezegd, maar niet welke condities zullen worden toegepast.”