Opinie

Noot

Anna (9) speelt gitaar en moet voor het eerst een fis spelen. Bij het zien van het kruis vraagt ze verbaasd: „Mama, waarom staat er een hashtag voor deze noot?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl