Asielinstroom blijft vrijwel gelijk

In totaal kwamen er 31.327 asielzoekers naar Nederland. De meeste asielaanvragen kwamen van Syriërs (35 procent) en Eritreeërs (13 procent).

Foto Koen Suyk/ANP

Het aantal asielzoekers dat in 2017 naar Nederland is gekomen, is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) woensdag heeft gepubliceerd. In totaal kwamen er 31.327 asielzoekers naar Nederland. In 2016 waren dat er 31.642.

Onder de totale asielinstroom worden mensen gerekend die een eerste aanvraag indienen, mensen die opnieuw een asielaanvraag doen of personen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland komen. Het aantal eerste asielaanvragen daalde van 18.171 in 2016 naar 14.716, terwijl het aantal nareizigers steeg. In 2017 reisden 14.490 mensen hun familie(lid) na, een jaar eerder waren dat er 11.814.

In 2015, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, kwamen er 58.880 vluchtelingen naar Nederland. Daarbij ging het vooral om eerste asielaanvragen.

Syriërs en Eritreeërs

De meeste asielaanvragen kwamen van Syriërs (35 procent) en Eritreeërs (13 procent). Vergeleken met voorgaande jaren steeg het aantal asielaanvragen van Cubanen sterk. In 2017 vroegen 256 mensen uit het Caribische land asiel aan, 121 van hen deden dat in december. In heel 2016 waren dat er 23. Het gaat om een grote groep transgenders en andere LHBT’ers. De IND geeft hier verder geen verklaring voor.

Het aantal alleen reizende minderjarigen dat een asielaanvraag deed (1.181), daalde ten opzichte van 2016 en van 2015 (respectievelijk 1.707 en 3.859). Net als in voorgaande jaren komen veel - ruim 40 procent - van de onbegeleide minderjarigen uit Eritrea.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat in 2017 31.327 mensen asiel kregen. Dit is onjuist. In totaal kwamen er 31.327 asielzoekers naar Nederland.