Brieven

De oplossing is eigenlijk heel simpel

Aardbevingsbestendige woning Foto Siese Veenstra/ANP

Het valt mij op hoe warrig en onwaarachtig de discussie over de schade van de aardbevingen in Groningen wordt gevoerd. Het is allemaal niet zo moeilijk.

Het verlagen van de productie gaat aardbevingen in de nabije toekomst niet tegen. Daarvoor zijn de spanningen in de ondergrond door een halve eeuw gaswinning al te hoog. Stoppen is dus geen oplossing.

De goede – en vermoedelijk enige – oplossing: maak alle circa 200.000 woningen in het aardbevingsgevoelige gebied aardbevingsbestendig. Kosten: helemaal niets, omdat dit kosten zijn die je als exploitant moet maken om gas veilig te kunnen winnen. Dit zijn onderhoudskosten, kosten die voor de baat uit gaan. Niet anders dan de kosten die in Duitsland worden gemaakt bij het graven naar bruinkool. Er rest dus geen andere weg dan het hele risicogebied aardbevingsbestendig maken, zonder smoezen over ‘natuurlijke’ zettingen van geen of achterstallig onderhoud. Doen we dat niet, dan is de conclusie onvermijdelijk dat het gas willens en wetens wordt gewonnen over de rug van Groningers, waarbij we voorkeur geven aan de winsten die vloeien naar de de zakken van de aandeelhouders van de NAM. Uiteindelijk zal de maatschappelijke schade van dit politieke wanbeleid veel groter zijn dan de kosten voor het op sterkte brengen van de woningen.


Em. hoogleraar hydrologie, TU Delft