Man 25-45 jaar vaker werkloos dan voor crisis

Werkloosheid Bij de mannelijke beroepsbevolking tussen 25 en 45 jaar groeide het verschil met tien jaar geleden. Vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep zijn nog altijd iets vaker werkloos dan mannen, maar bij hen is het verschil gekrompen.

De werkloosheid is bijna net zo laag als voor de crisis, maar de positie van laagopgeleiden is flink verslechterd.
De werkloosheid is bijna net zo laag als voor de crisis, maar de positie van laagopgeleiden is flink verslechterd. Foto ANP/Robin van Lonkhuijsen

Ondanks de hoogconjunctuur en de al jaren dalende werkloosheid hebben mannen tussen de 25 en 45 jaar nog aanzienlijk meer moeite een baan te vinden dan voor de kredietcrisis. Ook het percentage mannen in deze leeftijdsgroep dat niet meer deelneemt aan de arbeidsmarkt ligt ruim hoger dan in 2008.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd. Van de mannelijke beroepsbevolking tussen 25 en 45 was in het derde kwartaal van vorig jaar 3,2 procent op zoek naar een baan. Dat is flink minder dan in 2014, toen de werkloosheid in Nederland piekte, maar ruim drie keer hoger dan de 0,9 procent uit 2008. Vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep zijn met 3,8 procent nog altijd iets vaker werkloos dan mannen, maar het verschil met tien jaar geleden is gekrompen. In 2008 was nog 3,5 procent van de vrouwen tussen 25 en 45 jaar werkloos. Een vergelijkbare ontwikkeling is zichtbaar in hogere leeftijdsgroepen. Ook daar is de werkloosheid hoger dan onder mannen tussen 25 en 45, maar het verschil ten opzichte van 2008 is kleiner geworden.

Ook opvallend is dat het percentage mannen in de leeftijdscategorie 25-45 dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt is toegenomen van iets minder dan 5 procent naar ruim 8 procent. Dezelfde trend is zichtbaar onder jongemannen (15-25), terwijl bij vrouwen de verschillen klein zijn. Onder oudere lagen van de beroepsbevolking – mannen én vrouwen – groeide het percentage dat deelneemt aan de arbeidsmarkt weer wel.

Het aantal uren overwerk in Nederland staat gelijk aan 300.000 voltijdbanen per jaar. Lees ook: Kun je overwerk inruilen voor extra banen?