JP Coenschool wijzigt naam om ‘slachtingen’ van zeeheld Coen

Volgens de directeur van de Amsterdamse basisschool is de oude naam ongeschikt voor deze "gemengde school".

Wikimedia Commons

De enige JP Coenschool in Nederland krijgt een andere naam. De „slachtingen” die de Nederlandse zeeheld Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) heeft aangericht, maken de oude naam ongeschikt voor deze „gemengde school”, aldus de directeur van deze Amsterdamse basisschool, Sylvie van den Akker. De school is sinds kort ook een zogeheten Unescoschool, die inzet op vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Ook ouders hadden de naam van de school aan de orde gesteld. Een nieuwe is nog niet gekozen.

Als gouverneur-generaal van de Vereenigde Oostindische Compagnie legde Coen de basis voor het latere Nederlands-Indië. Berucht is zijn moordpartij onder vijftienduizend Bandanezen. Slechts zeshonderd overleefden dit. Om een Nederlands monopolie te vestigen, verwoestte hij hele boomgaarden met nootmuskaatbomen.

Er zijn verscheidene J.P. Coenstraten maar Amsterdam heeft daarnaast een Coentunnel en een Coenhaven. In 2015 wees toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan een verzoek tot naamsverandering van de tunnel af. „Naamgeving van openbare ruimten dient naar onze opvatting stabiel te zijn”, schreef hij. Het gaat om oriëntatiepunten. De vernoemde personen moesten „in de context van hun eigen tijd” worden gezien.

Het standbeeld van J.P. Coen in diens geboorteplaats Hoorn heeft een bijschrift, waarop staat dat Coens ‘gewelddadige handelspolitiek’ ‘volgens critici’ ‘geen eerbetoon’ verdient.

Lees ook: Wekelijks in debat over de naam Witte de With