Brieven

Brieven nrc.next 16/01/2018

Studentencorpora

Homo homini lupus

Voor briefschrijver Overmars wegen de spaarzame excessen van ‘ontgroeningsrituelen’ bij studentenverenigingen niet op tegen de verrijking die studentenverenigingen bieden (Brieven, 13/1). Bovendien, je gaat er vriendschappen aan voor het leven. Zo gaat Overmars binnenkort weer enkele dagen op pad met zijn clubgenoten. Spaarzame excessen; twee doden en enkele gewonden in vijf decennia. Dat is wat niet meer binnenskamers kon blijven. Spaarzaam of niet, ik hoop mijn zonen levend en ongeschonden terug te zien na hun kennismakingstijd. Ik hoop dat tegen die tijd het misverstand de wereld uit is dat voor het opbouwen van een band, vernedering door psychisch of fysiek geweld, noodzakelijk is. Mijn studentenvereniging kon ons vormen zonder vernedering. „Van kleineren is nog nooit iemand groot geworden”, leerden ouderejaars. Geschiedenis en wetenschap leren ons: ‘homo homini lupus’. Dus waarom een gelegenheid creëren waarin die wolf makkelijk de kop op kan steken? Ik wens de heer Overmars een heel fijn weerzien met zijn clubgenoten. Ik hoop dat het ook gezellig kan worden zonder excessen!

Lees ook dit betoog van Pieter Barnhoorn: Zet subsidie van alle studentencorpora stop.

Slavernijverleden

Handhaaf beelden

In zijn artikel Vasthouden aan koloniale nostalgie helpt niemand verder (12/1) stelt Karwan Fatah-Black dat straatnamen en standbeelden van zeventiende-eeuwse helden gemakkelijk kunnen worden verwijderd omdat zij a-historische verwijzingen naar de Gouden Eeuw zouden zijn uit de negentiende en twintigste eeuw. De verering van zeehelden uit de Gouden Eeuw zou pas in het midden van de negentiende eeuw ‘plotseling’ op gang zijn gekomen. Het zou iedere historicus toch bekend moeten zijn dat deze zeehelden al in hun eigen tijd werden vereerd door middel van grote aantallen portretten aan de muur, gedichten die hun heldendaden bezongen en boeken over hun verrichtingen. Die verering is in de eeuwen daarna nooit weggeweest. Dat het tot de negentiende eeuw duurde voordat zij met straatnamen en standbeelden werden herdacht, komt doordat er in voorgaande eeuwen nog geen traditie bestond om straten naar dit soort helden te vernoemen noch om beelden in de open ruimte voor hen op te richten. Om zichtbaar te laten dat die traditie in de negentiende eeuw is ontstaan is het juist van groot belang deze straatnamen en standbeelden te handhaven.

Reactie Japke-d. Bouma

Barbecue claimen

Japke-d. Bouma schrijft dat vrouwen in de oertijd zich volgens de wetenschap bezighielden met het ronddraaien van mammoetvlees boven open vuren (https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/11/vrouwen-moeten-zacht-zijn-a1587910Vrouwen moeten zacht zijn, 12/1). Huidig mannelijk gedrag suggereert dat dit geen vrouwenwerk was. Ik denk niet alleen aan de neiging van mannen om het vlees aan te snijden, maar vooral het fanatisme waarmee de meeste mannen de barbecue claimen.

Vlees braden een vrouwentaak? Vooral mannen claimen de bbq

Correcties/aanvullingen

Paula Schot

In het artikel In Amsterdam heb je God harder nodig (15/1, p. 9) stond dat Paula Schot, de Amsterdamse lijsttrekker voor de SGP, in haar jeugd de Hersteld Hervormd kerk bezocht. Het was de Hervormde Kerk. Ze werkt niet in Utrecht maar in Gouda, ze studeert in Utrecht.

Nieuwe prins

In het artikel Hugo Klynstra wil naam en titel van zijn vader: prins Carlos de Bourbon de Parme (15/1, p. 2) stond dat de Klynstra’s moeder, Brigitte Klynstra, in 2010 is overleden. Dat is onjuist: ze leeft nog.

Indonesië

In het verhaal Indonesië heeft zijn eigen familie verloochend (15/1, p. C6-7) stond dat de familie Tan naar Nederland vluchtte tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Dat is onjuist: de familie vertrok in 1954, vier jaar nadat Indonesië onafhankelijk was geworden. Er stond ook dat er de eerste twee jaren van de oorlog weinig gebeurde in Nederlands-Indië. Bedoeld werd de jaren 1940 tot 1942. Na de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, vanaf maart 1942, gebeurde daar veel. Er stond ook ten onrechte: „Pas later werden de Nederlandse burgers achter prikkeldraad gezet.” Dat gebeurde snel nadat Japan de kolonie had bezet.