Volg hier de wetgeving van Rutte III

Regeerakkoordtracker In 2018 zal kabinet-Rutte III de meeste van zijn plannen willen waarmaken. Volg hier de voortgang van de belangrijkste wetgeving van het kabinet.

Foto Bart Maat/ANP
2018 wordt het cruciale jaar voor het kabinet-Rutte III. In het voorjaar van 2019 zijn alweer verkiezingen voor de Provinciale Staten, waarna de meerderheid van één zetel in de Eerste Kamer verloren kan gaan. De redactie van NRC houdt de voortgang bij van de belangrijkste plannen van de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Wanneer sturen bewindspersonen plannen naar de Raad van State, hoe snel beslist de Tweede Kamer en wanneer is wetgeving een feit na instemming van de senaat?
Lees ook: Rutte III moet dit jaar zijn ambities waarmaken

Rutte c.s. heeft zich vier tamelijk abstracte doelen gesteld. Van investeringen in veiligheid, onderwijs en zorg tot de modernisering van de arbeidsmarkt en het belastingstelsel. Daarnaast gaat het klimaatbeleid op de schop en moet de Nederlandse identiteit sterker worden uitgedragen. Wij volgen hoe dat handen en voeten wordt gegeven.

Niet alle plannen laten zich in wetgeving vangen. Verschillende departementen hebben hun ambities uitbesteed aan nog te sluiten akkoorden. Volksgezondheid wil bijvoorbeeld kostenbesparingen afdwingen middels sectorakkoorden in verschillende takken van de zorg. Economische Zaken en Klimaat wil komend jaar een Klimaatakkoord sluiten met maatschappelijke partners. Daar zal pas later wetgeving uit voortvloeien. Bij andere departementen zijn grote investeringen aanstaande, met name bij Defensie en Onderwijs, maar deze financiële injecties vertalen zich niet direct in nieuwe wetten. Die volgen we dus wel in onze verslaggeving, maar (nog) niet in deze ‘regeerakkoordtracker’.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister Kajsa Ollongren (D66) en staatssecretaris Raymond Knops (CDA) Tijdens de eerste twee kabinetten Rutte was het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgekleed, maar tijdens Rutte III zijn de bevoegdheden weer uitgebreid. Het afschaffen van het raadgevend referendum staat bovenaan het verlanglijstje van premier Mark Rutte en daarmee ook van minister Ollongren (D66).

De Wet raadgevend referendum wordt ingetrokken

Het kabinet vindt dat het referendum niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht en wil het weer afschaffen.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
100 %

De benoeming van de burgemeester en de commissaris van de koning gaat uit de Grondwet

De aanstellingswijze van de burgemeester en de commissaris van de koning wordt uit de Grondwet gehaald, zodat de benoeming daarna per wet kan worden geregeld. Het voorstel voor deze grondswetswijziging komt uit de Kamer en stamt uit de periode van vóór Rutte III, maar is wel in het regeerakkoord opgenomen. Omdat het om een grondwetswijziging gaat, moeten beide Kamers zich hierover twee keer uitspreken. De eerste keer is dat al gebeurd.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
80 %

De Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aangepast

De wet die samenwerkingsverbanden tussen gemeenten onderling regelt wordt veranderd. Dit “om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren”.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Minister Eric Wiebes (VVD) en staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) De belangrijkste opgave van minister Wiebes wordt het sluiten van een Klimaatakkoord met maatschappelijke partners. Tot die tijd wil hij vooral ‘knelpunten wegnemen’ en ‘het fundament leggen’ voor de ‘energietransitie’.

Afschaffen van de huidige salderingsregeling in 2020

Burgers konden daarmee hun opbrengst aan zonne-energie belastingvrij in mindering brengen van hun energierekening. Na 2020 wil de regering hiervoor ruim 600 miljoen minder uittrekken.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Invoeren minimumprijs voor CO2 voor de elektriciteitssector vanaf 2020

Om schonere elektriciteitscentrales te bevorderen, wordt er voor hen een minimumprijs voor CO2 ingevoerd. Die loopt op tot 43 euro per ton in 2030 – wat betekent dat een beetje kolencentrale in dat jaar meer dan 100 miljoen euro voor zijn CO2 zal moeten neerleggen.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Invoeren wettelijke bedenktijd bij overnames van bedrijven

Beursgenoteerde bedrijven die te maken krijgen met aandeelhouders die grote veranderingen willen doorvoeren, kunnen in de toekomst een bedenktijd van 250 dagen instellen. Tijdens die periode moet de bedrijfsleiding aan de aandeelhouders wel verantwoording afleggen en uitleggen wat haar eigen plannen voor het bedrijf zijn.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
60 %

Aanpassen Wet markt & overheid

Daarmee moeten overheidsklussen beter toegankelijk worden voor het MKB.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Wettelijke beschermingsmaatregelen voor de telecom- en internetsector

Dit is bedoeld om ongewenste overnames te voorkomen.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
40 %

Indienen wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Dit moet voorkomen dat initiatieven op het gebied van duurzaamheid, klimaat en voedsel stuiten op mededingingsregels.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
20 %

Voortzetten Wet Voortgang Energietransitie (VET)

Deze wetswijziging werd door het vorige kabinet al gestart en houdt een modernisering in van de Elektriciteitswet en de Gaswet.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
60 %

Oprichting van de investeringsbank Invest-NL

Het kabinet wil 2,5 miljard euro steken in een nieuwe financier voor langlopende leningen, bijvoorbeeld voor de energietransitie. Deze financier, met de naam Invest-NL, komt op afstand van de overheid te staan en moet alleen levensvatbare projecten steunen.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
20 %

Ministerie van Financiën

Minister Wopke Hoekstra (CDA) en staatssecretaris Menno Snel (D66) De belangrijkste nieuwe wetgeving van het ministerie van Financiën ligt, zoals gebruikelijk, op het bord van de staatssecretaris. Na het afschaffen van de Wet Hillen moet Menno Snel (D66) aan de slag met de grote aanpassingen in zowel de inkomstenbelasting als de btw. En natuurlijk het afschaffen van de dividendbelasting.

Afbouwen van fiscale korting voor huiseigenaren zonder of met een beperkte hypotheekschuld

Ook wel bekend als het afschaffen van de wet Hillen. Door de oppositie ook wel tot de aflosboete gedoopt.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
100 %

Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro.

Een hoger bedrag aan spaargeld en beleggingen wordt vrijgesteld van belasting.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
100 %

Invoering tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting in 2021

Het basistarief van 36,9 (officieel 36,93) procent gaat gelden voor bruto jaarinkomens tot 68.600 euro, 49,5 procent vanaf 68.600 euro.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6 tot 9 procent

Het lage tarief geldt bijvoorbeeld voor voedsel, boeken, de kapper en de bioscoop. Het hoge tarief blijft 21 procent.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen

De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd vanaf 2020 met 3 procentpunt per jaar tot maximaal 49,5 procent.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

De vermogensbelasting wordt aangepast

De vermogensrendementsheffing, die tot voor kort werd gebaseerd op een fictief percentage van 4 procent, zal in de nabije toekomst nog meer aansluiten op het werkelijk behaalde rendement op spaartegoeden en andere vermogensbestanddelen. Het kabinet moet de formule hiervoor nog nader uitwerken.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Stapsgewijs verlagen van beide tariefschijven van de vennootschapsbelasting

Van 20 procent en 25 procent nu tot 16 en 21 procent in 2021.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Afschaffen van de dividendbelasting per 2020

Vooralsnog misschien wel het controversieelste besluit van Rutte III.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) Het voornemen ProRail definitief om te bouwen tot een staatsbedrijf moet worden uitgevoerd door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66). Daarnaast moeten er vooral belastingen worden ingevoerd: op vliegen en vrachtvervoer.

Invoering vliegtaks

Het kabinet wil per 2021 een toeslag invoeren op tickets voor elke vertrekkende passagier vanaf een Nederlandse luchthaven.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
20 %

Kilometerheffing voor vrachtverkeer en personenauto’s

Het kabinet wil zo snel mogelijk extra belasting gaan heffen op bepaalde vormen van vervoer over de weg.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Alle auto’s emissieloos in 2030

Vanaf 2030 mogen alleen nog nieuwe auto’s verkocht worden die emissieloos zijn.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

ProRail ombouwen tot een staatsbedrijf

Het ministerie wil ProRail ombouwen tot een staatsbedrijf: een zogeheten zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministers Ferdinand Grapperhaus (CDA) en Sander Dekker (VVD) en staatssecretaris Mark Harbers (VVD) Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Rutte III niet veel nieuwe wetgeving in petto. De geest van law & order is nog wel te zien in enkele belangrijke plannen.

Voorwaardelijke invrijheidstelling van gevangenen niet meer automatisch na tweederde van de straf

Gevangenen komen niet meer automatisch in aanmerking voor vroegtijdige vrijlating.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
20 %

Inkorting asielvergunning van vijf naar drie jaar

Verblijfsvergunningen worden verkort van vijf naar drie jaar – met een mogelijkheid om een verlenging van twee jaar te krijgen.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Het mogelijk maken van experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik

Het kabinet wil nog in de eerste helft van dit jaar met wetgeving komen die het voor zes tot tien gemeenten mogelijk maakt te experimenteren met legale wietteelt.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
20 %

Er komt een speciale “Ondermijningswet” voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Verschillende wetten worden hiermee aangepast, om “juridische knelpunten” weg te nemen in de aanpak van ondermijning. Ook komt er een ondermijningsfonds waarin eenmalig 100 miljoen euro wordt gestort. Het kabinet wil dit al in 2018 oppakken.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Ministerie van Landbouw

Minister Carola Schouten (ChristenUnie) Het nieuwe ministerie met de nieuwe minister, Carola Schouten (CU), heeft tot nu toe vooral te maken met incidenten: het aanpakken van mestfraude en het reageren op voedselschandalen. Nieuwe wetgeving is er juist om het leven voor boeren makkelijker te maken.

Aanpassen van de de mededingingswet

Met het aanpassen hiervan wordt samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) Met een investering van 1,9 miljard euro is Onderwijs de ‘winnaar’ onder Rutte III. Het nieuwe kabinet wil regels en toetsen afschaffen en salarissen in het primair onderwijs verhogen.

Halvering van het collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs (HBO/WO)

Het kabinet wil dat dit komend collegejaar 2018/2019 al ingaat. Voor lerarenopleidingen geldt de korting voor de eerste twee jaar.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
100 %

De rekentoets telt niet meer mee in het voortgezet onderwijs

Hiervoor in de plaats moet een nieuwe manier komen om het rekenniveau van leerlingen te testen.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
40 %

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister Wouter Koolmees (D66) en staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) De arbeidsmarkt gaat opnieuw op de schop, deels ter reparatie van beleid van het vorige kabinet. Minister Koolmees hoopt op een akkoord met de sociale partners, maar vooral de vakbonden houden de boot tot nu toe af.

Versoepeling ontslagrecht, langere proeftijd, verkorting loondoorbetaling bij ziekte

Het kabinet wil de arbeidsmarkt stevig op de schop nemen.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
40 %

Veranderen van het pensioenstelsel

Het kabinet wil het pensioenstelsel verregaand hervormen, en hierover al begin dit jaar een akkoord sluiten met werkgevers en vakbonden. Straks is het de bedoeling dat werknemers hun eigen pensioen sparen, in een individuele ‘pensioenpot’, maar wel gebaseerd op collectief risico.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Aanpakken van schijn-zzp’ers

Er komt een minimumtarief voor zzp’ers. Wie minder verdient heeft recht op dezelfde bescherming als werknemers.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Nieuwkomers krijgen de eerste twee jaar alleen leefgeld, hun uitkering, zorg- en huurtoeslag worden geïnd door de gemeente

Asielzoekers die mogen blijven, krijgen langzamer toegang tot de verzorgingsstaat. Uitkeringen en sociale voorzieningen worden geleidelijk beschikbaar. Zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand worden voortaan via de gemeente in natura en met begeleiding uitgekeerd.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Gehandicapten die werken, mogen onder het minimumloon worden betaald, de gemeenten vullen hun salaris aan

Dat moet leiden tot een bezuiniging van 500 miljoen euro per jaar.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

Minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministers Hugo de Jonge (CDA) en Bruno Bruins (VVD) en staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) De belangrijkste taak van het ministerie van Volksgezondheid is en blijft het beteugelen van de zorgkosten, via een uitgavenplafond en strengere inkoop bij farmaceuten. Verder zal medische ethiek tijdens Rutte III een belangrijk thema blijven, al blijft nieuwe wetgeving op dit gebied, op één voorstel na, uit.

De mogelijkheden voor geslachtskeuze bij geslachtscellen of embryo’s worden verruimd

Om sommige ernstige erfelijke ziektes te voorkomen, moet het voor aankomende ouders mogelijk worden het geslacht van de baby te bepalen.

 • Consulterend overleg
 • Raad van State
 • Indienen Tweede Kamer
 • Stemming Tweede Kamer
 • Stemming Eerste Kamer
0 %

  • onze politieke redactie