Grote steden lopen zeker 75 toekomstige leraren mis

Lerarentekort Een bureaucratische regel heeft belemmerd dat zeker 75 mbo’ers die leraar wilden worden doorstroomden naar de ‘pre-pabo’.

Foto Getty Images

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn dit schooljaar door een ‘technisch probleem’ zeker 75 pabo-studenten misgelopen, terwijl die hard nodig zijn om het lerarentekort op te lossen.

De bedoeling was met de invoering van een pre-pabo de doorstroom van mbo-studenten naar de pabo te versoepelen. Het merendeel van de geïnteresseerden kon zich echter niet aanmelden omdat zij geen uitstel hadden aangevraagd van de diploma-uitreiking. Alleen als een mbo-student zijn vakken heeft afgerond én bij een opleiding ingeschreven staat, kan deze worden toegelaten tot de pre-pabo, luidt een eis van het rijk. Anders zou de school financiering mislopen.

In Rotterdam misten 48 van de 72 geïnteresseerden daardoor de boot. „Heel ergerlijk dat we door een technisch probleem twee klassen pabo-studenten mislopen, terwijl we in drie jaar 400 basisschoolleraren tekort komen”, zegt Sven de Langen, onderwijswethouder in Rotterdam (CDA).

Studenten hebben plausibele redenen om geen uitstel te hebben aangevraagd. Ze wisten nog niet dat ze voor de klas wilden staan of hadden hun mbo-opleiding al afgerond voor ze van de pre-pabo hoorden. Of ze zijn „trots op hun diploma” en willen hem gewoon ophalen, aldus De Langen.

Lees ook: ‘Lerarentekort’ is nergens genoemd en dat is tekenend, zegt de sector

In het doorstroomprogramma worden mbo-studenten onder meer voorbereid op de toelatingstoetsen bij de pabo in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Het programma is dit schooljaar als proef gestart in de drie grote steden, met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het moet mbo’ers zonder onderwijsopleiding stimuleren een baan in het basisonderwijs te kiezen. In de Randstad is het lerarentekort het grootst.

Sinds de toelatingsprocedure voor de pabo in 2015 verzwaard werd, is de instroom van mbo’ers drastisch gedaald. Voorheen kwam ongeveer eenderde van de studenten van het mbo, nu is dat nog 10 procent. Vooral de instroom van niet-Westerse studenten daalde, wat vooral in de steden leidde tot pabo’s met „relatief veel witte havo-meisjes”, zegt Frank Sengers, projectleider van het doorstroomprogramma in Den Haag.

Volgens de onderwijsinstellingen is het probleem opgelost als het ministerie toestaat dat gediplomeerde mbo’ers zich voor de pre-pabo opnieuw mogen inschrijven. In een reactie zegt het ministerie dat de mbo-studenten door de scholen „geïnformeerd en geholpen” hadden moeten worden bij het uitstellen van hun diploma-uitreiking. „Het is spijtig dat dit niet gebeurd is.” De Tweede Kamer debatteert hier donderdag over.