Brieven

Brieven 15/1/2018

Klimaatsceptici

Wij kunnen vertragen

Het viel mij op dat recent in NRC (Minder vlees, wat schiet ik daarmee op? 6/1) zowel columnist Roland Mees als Rosanne Hertzberger het aandeel van de mens in het proces van opwarming van de aarde accentueerde (De verdachte is de mens, 6/1). Uiteraard is dat terecht, maar het gaat er mijns inziens in eerste instantie om dát de aarde opwarmt, of dat nu door de mens komt of andere oorzaken heeft. En de mens kan dit proces vertragen, ook al zou hij daar geen aandeel in hebben. Dat lijkt me een belangrijke les voor alle klimaatsceptici.

Reactie Bolkestein (1)

Geen snelle oplossing

Misschien kan de heer Bolkestein ons ook vertellen hoe we de pil populair kunnen maken (Immigratie afremmen kan maar op één manier, 11/1). Ontwikkelingshulp streeft daar al zo’n vijftig jaar naar, maar het resultaat is zeer beperkt. Ervaringen hebben geleerd dat de pil met name populair wordt als het onderwijsniveau van vrouwen toeneemt. Dat vergt echter – behalve veel geld – ook veel tijd. Daarnaast hebben we geleerd dat ook de economische ontwikkeling van een land een voorname rol speelt. Ook dat vergt veel tijd en geld, zeker in landen waar corruptie, cliëntelisme en nepotisme de norm is. Een echt snelle oplossing lijkt helaas niet te bestaan.

Reactie Bolkestein (2)

Klassieke denkfout

Bolkestein maakt een klassieke denkfout in zijn suggestie voor een oplossing van de problemen in ontwikkelingslanden (11/1): omkering van oorzaak en gevolg.

Hij stelt dat het beperken van het kindertal het leven zal verbeteren. Het is echter waarschijnlijker dat per stel pas minder kinderen geboren worden als het leven eenmaal beter wordt.

Directe pogingen om bevolkingsgroei te beperken zijn overigens zelden succesvol zonder economische groei. De éénkindpolitiek in China vereist een dictatoriaal bestuur, dus die aanpak valt af als serieus alternatief. Er is maar één alternatief: blijven investeren in ontwikkeling.

En accepteren dat het bij ons een beetje minder wordt om het daar beter te laten gaan. Daarbij zijn niet op winstmaximalisatie gerichte vormen van microkrediet het meest effectief op de korte en lange termijn. Want geven maakt alleen maar afhankelijk in plaats van zelfredzaam.

Reactie Bolkestein (3)

Er is meer nodig

Het is niet dikwijls dat ik het met Frits Bolkestein eens ben – om heel eerlijk te zijn, eigenlijk nooit! – maar na het lezen van zijn opiniestuk (11/1) kan ik niet anders zeggen dan: ‘Precies in de roos, Frits.’

Hoe vaak heb ik tijdens mijn jaren in Afrika vrouwen gezien met een baby in de buik, een op de rug en een kleuter aan de hand. Maar er is meer nodig: onderwijs, zodat vrouwen mondiger worden en sámen met de man beslissen over het krijgen van kinderen.

Dat neemt tijd in beslag en daarom heb ik een nog beter voorstel: pak de corrupte Afrikaanse regeringen aan. Maar dan zijn we op een heel ander niveau bezig en dat vraagt een wat andere aanpak.

Lees hier het betoog van Frits Bolkestein: Immigratie afremmen kan maar op één manier .

Politieke beïnvloeding

Ik kende kleur niet

De heer Beliën keert zich kennelijk tegen mijn uitlating in de krant (Bescherm onze rechters tegen de politiek, 9/1) dat politieke kleur bij benoeming van rechters in Nederland geen rol speelt (voor de kop ben ik niet verantwoordelijk).

De terugtrekking van een kandidaat voor de Hoge Raad had niets te maken met diens politieke kleur. Die kende en ken ik niet eens. En wie zegt dat alleen de PVV hem onacceptabel vond?


voormalig president Hoge Raad
Lees ook: Hoe de PVV een raadsheer uit de Hoge Raad weerde. (2011)

Correcties/aanvullingen

Congo

In het fotobijschrift Rouw na protesten (12/1, p. 3) stond dat de Katholieke Kerk een akkoord bereikte met de regering over verkiezingen in 2017 en een eind aan het bewind van president Laurent Kabila. Het akkoord kwam er door bemiddeling van de Katholieke Kerk en het ging om president Joseph Kabila.