Opinie

    • Emilie van Outeren

Asscher komt politiek en persoonlijk gehavend uit reces

De Haagse Stemming Over 65 dagen zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Het aftellen tot de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen. De dagen van PvdA-Kamerlid William Moorlag zijn nog niet geteld. En traag herstel in Groningen blijkt toch niet de schuld van Groningen.

ALLEEN VERLIEZERS: Van alle beschadigende opties die de PvdA had na de wekenlange interne rel rond Tweede Kamerlid William Moorlag lijkt de gisteren gevonden uitkomst voor de fractie de minst desastreuze. Moorlag moet zijn excuses aanbieden en de schijnconstructie die hij in zijn vorige baan als sociale werkplaatsbaas in stand hield deugde niet. Maar het is het partijbestuur dat bakzeil haalt, nadat voorzitter Nelleke Vedelaar Moorlag eerder persona non grata verklaarde. De affaire kent daarom louter verliezers, schrijft politiek verslaggever Thijs Niemantsverdriet. De partijvoorzitter onder wier leiding de PvdA weer gezellig moest worden, het Kamerlid dat de belichaming van de sociaal-democratische verheffingsgedachte moest zijn, en vooral de partij zelf. Die lijdt nog steeds onder het eigen beleid ten tijde van Rutte II en twee maanden voor de voor de gemeenteraadsverkiezingen staat PvdA weer voor ‘gedoe’.

Rouw: Lodewijk Asscher was de grote afwezige in het tumult, dat het volledige drieweekse reces het politieke nieuws domineerde. De partijleider was met zijn familie op vakantie op Tasmanië om het verschrikkelijke politieke jaar 2017 te verwerken. De afsplitsing van één van zijn acht Kamerleden is voorkomen. Maar zijn thuiskomst was om persoonlijke reden toch verdrietig: een week geleden overleed zijn vader Bram Asscher op 74-jarige leeftijd

PRINCIPES: De SP hoopt de enige mogelijke winnaar van de affaire te zijn. Het was de FNV - kweekvijver van zowel Lilian Marijnissen als Ron Meyer - die de zaak tegen Moorlag en zijn schijnconstructie aanspande. Overigens in een volgens critici uitzonderlijk moment van daadkracht. Morgen neemt Emile Roemer officieel afscheid in de Tweede Kamer en neemt Marijnissen de partijleiding over. In een interview in de Volkskrant toonde ze dit weekend haar flexibele kant. Migratiedeals zoals met Turkije en het regeren met de VVD wijst ze niet principieel af.

FORMATIESLACHTOFFERS: Een nieuwe beving in Groningen begin vorige week heeft de discussie over het terugschroeven van de gaswinning weer bovenaan de politieke agenda gezet. De animositeit tussen Groningen en Den Haag is onder het nieuwe kabinet nog niet verminderd. Eric Wiebes maakte bij een bliksembezoek aan de provincie niet meteen meer vrienden dan zijn voorganger Henk Kamp. En Mark Rutte haalde zich de woede van slachtoffers op de hals door te zeggen dat het aan provinciebestuurders ligt dat het afhandelen van schademeldingen al sinds maart vorig jaar stil ligt. Gisteren moest hij in Buitenhof toegeven dat de regering zelf dit gedurende de lange formatie voor zich uit heeft geschoven.

QUOTE VAN DE DAG:

“Je hebt in de politiek altijd een kans. Als het nu niet lukt, dan misschien over vier jaar.”

De SGP probeert met vrouwelijke lijsttrekker Paula Schot tegen beter weten in een zetel te halen in de Amsterdamse gemeenteraad.

    • Emilie van Outeren