Vakantieverhuur

Maximaal 30 dagen Airbnb vanaf 2019

Vanaf 2019 perkt het college de maximale termijn voor vakantieverhuur verder in, van 60 dagen naar 30. Het college spant zich al sinds 2016 in om de toegestane termijn verder terug te dringen, maar zag vooralsnog geen juridische basis: bij verhuur van 60 dagen kan makkelijk worden aangetoond dat er sprake is van woningonttrekking, bij 30 dagen is dat lastiger. De gemeente krijgt nu hulp van de Amsterdamse rechtbank: op 5 december oordeelde die dat ook bij incidentele verhuur sprake is van woningonttrekking. Met die uitspraak in de hand durft het college de verhuurtermijn wel verder in te perken.

    • Doortje Smithuijsen