Brieven

Studentencorpora

Verrijking van het studentenleven

Illustraties Cyprian Koscielniak

Universitair docent Pieter Barnhoorn pleit naar aanleiding van het programma Rambam, waarin misstanden tijdens de ontgroening bij corpora aan de kaak werden gesteld, voor structurele maatregelen (Zet de subsidie van alle corpora stop, 9/1). Zo zou de door de Erasmus Universiteit aan het Rotterdamse studentencorps opgelegde subsidiestop gepaard moeten gaan met heropvoeding en de student zelfs geschorst moeten worden van zijn studie als deze heropvoeding niet het gewenste resultaat heeft. De heer Barnhoorn draaft door, zo blijkt ook uit zijn opsomming van de toch spaarzame excessen in de afgelopen decennia.

Natuurlijk is de ontgroening, die tegenwoordig kennismakingstijd heet, zwaar. Voorop staat echter dat je kennis maakt met de leden en nagaat of de vereniging wel bij je past. Uiteindelijk vorm je dan een jaarclub of word je lid van een dispuut.

De vriendschappen die je sluit, de activiteiten die je gezamenlijk onderneemt en de steun die je aan elkaar hebt zijn een verrijking van je studentenleven. Het was zeker niet de mooiste tijd van mijn leven, maar ik kijk er nu al naar uit om binnenkort enkele dagen met mijn clubgenoten op stap te gaan en te praten over toen en nu. De heer Barnhoorn heeft, als ik zijn zure stukje lees, geen notie wat het betekent om lid geweest te zijn van een vereniging.

    • Bas Overmars