Analyse

Over deze vier stellingen ruzieden Baudet en Hiemstra

Klimaat Afgelopen week ruzieden Thierry Baudet en Gerrit Hiemstra over het klimaat. Vier beweringen van de FvD-voorman ontleed.

Foto Bart Maat/ANP

Thierry Baudet, Forum voor Democratie-voorman, noemde het vorige week op Twitter „merkwaardig en fout” dat KLM de „eenzijdige propagandafilm” An Inconvenient Sequel van Al Gore over klimaat vertoonde. Liever had hij de „wat objectievere, serieuzere documentaire” The Uncertainty Has Settled gezien van Marijn Poels. Daarna twitterde hij: „Er is geen toename in extreme weersomstandigheden. Het klimaat warmt veel minder op dan altijd voorspeld. Meer CO2 heeft geweldig positief effect op plantengroei. Smog in India heeft niets met CO2 te maken. Etc.”

NOS-weerman Gerrit Hiemstra reageerde met de opmerking dat Baudet in één tweet vier keer onzin schrijft. Hoe zit het nou werkelijk?

1 Er is geen toename in extreme weersomstandigheden

Over de relatie tussen opwarming en extreem weer bestaat nog veel onzekerheid. Het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de VN, schrijft dat het wetenschappelijk bewijs ervoor nog zwak is („low confidence”). Maar dat is niet hetzelfde als de relatie in twijfel trekken. Het vermoeden is bijvoorbeeld dat er niet méér orkanen komen door klimaatverandering, maar dat ze wel zwaarder worden. Grote herverzekeringsmaatschappijen als Munich Re en Swiss Re, die permanent onderzoek doen naar de risico’s van extreem weer, twijfelen er niet aan dat er sprake is van een toename van zware neerslag, extreme droogte en hittegolven.

2 Het klimaat warmt veel minder op dan altijd voorspeld

De voorspellingen van klimaatwetenschappers zijn gebaseerd op modellen en zijn dus geen observaties. Ze kunnen geen rekening houden met schommelingen op korte termijn, met de grilligheid van het weer. Na 1998 leek de temperatuurstijging ineens wat af te zwakken. Daarvan is de laatste jaren niets meer te merken. De klimaatmodellen lopen keurig in de pas met de waarnemingen en de opwarming is dus niet minder groot dan voorspeld.

3 Meer CO2 heeft geweldig positief effect op plantengroei

Baudet put uit de biologieles dat CO2 planten voedt en groener maakt. Satellietbeelden laten zien dat de aarde groener wordt. Maar daaruit kun je niet concluderen dat CO2 ongevaarlijk is. Ook planten zullen op termijn te lijden hebben onder opwarming. Ook laat onderzoek zien dat er een grens is aan de opnamecapaciteit van planten. Als die wordt overschreden, zouden oogsten kunnen tegenvallen en vermindert de voedingswaarde van basisvoedsel als granen.

4 Smog in India heeft niets met CO2 te maken

Het klopt dat in het lijstje van stoffen die smog veroorzaken (fijnstof, ozon, zwavel- en stikstofdioxide) CO2 niet voorkomt. Toch staan smog en kooldioxide niet helemaal los van elkaar. Ze hebben grotendeels dezelfde bron: de verbranding van olie, gas en steenkool. Als India van zijn smog af wil, zal het iets moeten doen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Het lastige is dat smog juist (een beetje) helpt tegen opwarming. Wie smog wil bestrijden, zal extra zijn best moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan.