Opinie

    • Caspar Naber

‘Gemeente is hypocriet bij verbeteren luchtkwaliteit’

De stelling De gemeente stelt een milieuzone in maar plaatst tegelijk dieselgeneratoren voor feestverlichting en tekstkarren in het centrum.

Er staan minstens zes dieselgenetratoren op de openbare weg, soms zelfs naast een fiets- en/of voetpad. Belachelijk, vinden critici, omdat fietsers en voetgangers zo nog meer fijnstof en stikstofoxiden binnenkrijgen, wat het stadsbestuur juist wil voorkomen met de milieuzone voor ‘vervuilende’ auto’s. Volgens de gemeente loopt het zo’n vaart niet. De stelling luidt: ‘Gemeente is hypocriet bij verbeteren luchtkwaliteit’.

Niels van Ham, voorzitter Stichting Rotterdamse Klassiekers:

„Een van de generatoren staat al zes weken roet uit te spuwen naast het fietspad op de Westblaak, ter hoogte van nummer 201 en de skatebaan. De generator is van een tekstkar die voor een betere verkeersdoorstroming moet zorgen nu de Maastunnel dicht is. Waarom is die generator niet elektrisch? Vlakbij zit een van de grotere samenwerkingspartners van de gemeente waar stroom kan worden afgetapt. De gemeente weert auto’s die volgens de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en Raad van State niet zó vervuilend zijn dat de stadslucht er slechter van wordt, maar zet de stad vol vervuilende generatoren. Dat vinden wij hypocriet. Die generatoren zouden voldoen aan de eisen van de milieuzone maar in het verkeersbesluit staan geen uitstooteisen. ”

Jan-Willem Verheij, fractievoorzitter VVD Rotterdam:

„Het is een beetje suf om dieselauto’s in het centrum te verbieden maar wel dieselgeneratoren te plaatsen. Een combinatie van meten met twee maten, hypocrisie en gemakzucht. Je gaat mij niet vertellen dat er geen duurzame oplossingen zijn met LED-verlichting en batterijen gevoed door zonnepanelen. Wij willen dat het college kijkt hoe ze zelf voor schonere lucht kan zorgen in plaats van de last op de schouders van de hardwerkende Rotterdammers te leggen.”

Pascal Hofman, gemeentelijk portefeuillehouder Bereikbaarheid & Mobiliteit: „We gebruiken de generator op de Westblaak om extra aandacht te vestigen op de route naar Zuid via de Willemsbrug. De campagne ‘Sneller naar Zuid’ stopt in week 4. De generator dient voor het opladen van de batterij van het digitaal Route Informatie Paneel en slaat alleen aan als de accu onder een bepaald niveau komt. Omdat deze informatiepanelen vrij veel stroom nodig hebben en wij ook zoeken naar de meest milieuvriendelijke oplossing, kijken we met Inmoves (voorheen VID) of er een alternatief is dat kan werken op zonne-energie alleen.”

    • Caspar Naber